Klassisk Filologi

Praktikmuligheder

Det fremgår af din studieordning, hvilke muligheder du har for praktikophold (projektorienteret forløb) på 3. semester af din kandidatuddannelse.

Faglig vejleder og godkendelse af projektaftalen

Du finder en vejleder ved at sende en e-mail til en potentiel vejleder, hvoraf det skal fremgå, hvor du har fået tilbudt en praktikplads og lidt om praktikkens indhold. Du kan evt. udfylde og medsende den udfyldte praktikaftale.

Afslutning – eksamen

Rapporten (hjemmeopgaven) skal opfylde de krav som fremgår af din studieordnings eksamensbestemmelser - særligt skal det bemærkes, at rapporten skal indeholde en bekræftelse fra praktikstedet på dit ophold og opgaveløsning.

Rapporten indleveres på samme måde som andre eksamensopgaver.

Yderligere information

Hvis du har flere spørgsmål til praktikophold kan du henvende dig hos din studievejleder på faget.