Oplevelsesøkonomi

Hvis du vil i praktik på Oplevelsesøkonomi, vægter praktikken 20 ECTS-point, hvilket svarer til ca. 1 måneds fuldtidsarbejde (150 timer). Som en del af dit projektorienterede forløb følger du kursus i Projektledelse.

Nogle vælger en længere praktikperiode end 1 måned. Det vil ofte være et spørgsmål om forhandling, fordi praktikstedet kan have interesse i at beholde dig i længere tid, men du har et 10 ECTS fag på samme semester som Projektorienteret forløb. (Undervisningen i fag forsøges lagt på samme ugedag af hensyn til praktik.)
Praktikforløbet kan også spredes ud over en længere periode, blot det udgør mindst 150 timer alt i alt - dvs. at det kan planlægges som 25 timer/uge i 6 uger el. lign.

Du skal selv opsøge den virksomhed/organisation, du vil i praktik hos. Sammen skal I lave en aftale og udfylde praktikaftalen. Kravet til praktikstedet er, at det er fagligt relevant for uddannelsen.

Godkendelse af projektaftalen og faglig vejledning

Projektaftalen skal godkendes af projektkoordinator på Oplevelsesøkonomi, inden den uploades via mit.au.dk (brug blanketten til forhåndgodkendelse).

Husk at du skal tilmelde dig projektorienteret forløb i undervisningstilmeldingsperioden for det pågældende semester. Du skal tilmelde dig, også selvom du endnu ikke har fået en endelig aftale med et praktiksted eller har en underskrevet projektaftale!

Projektperiode og omfang

Der gælder følgende frister for det projektorienterede forløb/uddannelsesopholdet hos projektværten:

 • Opholdet skal være afsluttet senest 2. december

Praktik og specialet

Specialet på Oplevelsesøkonomi lægger i udstrakt grad op til, at studerende kan lave et erhvervsspeciale. Meningen er, at man skriver en opgave og laver et produkt, der også er interessant og relevant for andre end blot studiet - altså interessant for en region, en virksomhed eller en branche. Derfor er det oplagt at lave et speciale i samarbejde med en virksomhed/organisation. Der er flere på tidligere årgange, der har fortsat samarbejdet med deres praktiksted på denne måde.

Der er et par afgørende ting, du skal være opmærksom på i den forbindelse: Der må ikke være genbrug fra praktikrapporten i specialet. Og det produkt, man skal lave som en del af specialet, skal udarbejdes i specialeperioden - ikke i praktikperioden.

Du skal være opmærksom på, at specialet skal leve op til de krav, der er formuleret i studieordningen - altså de faglige mål og de formelle retningslinjer. Indholdet afgør du med din specialevejleder. Der afholdes et specialemøde i 3. semester.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål vedrørende praktik, er du altid velkommen til at kontakte projektkoordinator eller studievejledningen ved Nordisk/Oplevelsesøkonomi, studievejleder.norlics@au.dk.

Praktiksteder for kandidatstuderende på Oplevelsesøkonomi

 • Aarhus Universitetsforlag
 • Green Economy
 • Aarhus EntrepeneurshipCenter
 • Vanebrydervirksomheden VovemoD
 • ArtRebels
 • 2200 Kultur
 • Ørestad Nord Gruppen (ØNG)
 • Hummel International
 • Københavns Kommunes Cykelsekretariat
 • Danmarks Radio P1 Skønlitteratur
 • Envision
 • VisitDenmark New York
 • Filmkontakt Nord
 • QSMSports
 • C:NTACT
 • KulturNat Århus
 • Hatch&Bloom A/S
 • Musikcaféen
 • Blazinstar Experiential - London
 • Lovespring
 • Struer International Living
 • Landsforeningen Natur og Ungdom
 • Folkeuniversitetet i Århus, århundreders festival
 • ADTOMIC
 • SPOT Festival
 • Openminded
 • Musikzonen
 • Aktieselskabet Bremen
 • Protekst ASP
 • Kernel
 • Ennovator Unlimited
 • Cyberhus
 • DR
 • Alexandra Instituttet
 • Goodmorning Technology
 • Grinderslev.dk Rhododendron
 • Digital StoryLab
 • Strange Ears
 • Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Draftfeb Deutschland GmbH
 • Very Aps
 • Digital Urban Living
 • Århus Festuge
 • Vejle Museum
 • Erhverv Århus
 • Destination Skanderborg
 • Nephentes Nature Tours
 • Invest in Denmark, Tokyo
 • Den Gamle By
 • Sekretariatet for Århus 2017
 • Creaco
 • Region Midt
 • Studenterhus Århus
 • Visit Denmark - London
 • IdéRiget
 • Frontløberne
 • Changepilot
 • Udviklingscenter for Møbler og Træ
 • Forlaget Hovedland
 • Århus Universitet
 • Det Danske Kulturinstitut
 • Koncern TV- og Filmproduktion
 • Design Circus, Mejlgade 48 C, 8000 Århus C
 • Antik museet
 • LEGO System A/S, 7190 Billund, afd.LEGO Universe
 • Aarhus Universitet, Interactive Spaces, Datalogisk Inst.
 • The Animation Workshop, Væksthuset MiJav
 • Øst for Paradis, Århus
 • COWI A/S, Plan, udviklin og design
 • Teater Katapult, Audio Moue
 • Aegis Media/Corat, Århus
 • Biz-Art, Center for kultur og erhverv i Vejle
 • Workz A/S, Culture and Involvement
 • Rambøll Management
 • Lejernes Lo Region Midt, Nordbanevej 1 C, Skive
 • Silkeborg kommune, Strategi og udvikling