Praktisk information efter hjemkomst

Meritoverførsel af dine kurser fra dit studieophold i udlandet

Når du kommer hjem, kan du anvende din eksamensudskrift fra værtsuniversitetet som dokumentation for, at du har bestået de aftalte kurser. Når kurserne bliver meritoverført, vil det fremgå af dit AU-eksamensbevis, at du har været på studieophold i udlandet. Eksaminer fra udlandet overføres ikke med en karakter, men som "bestået".
Du skal søge om merit, når du har bestået kurser på det udenlandske universitet.

Det gør du ved at benytte blanketten "Søg merit for et kursus du har taget på en anden uddannelsesinstitution", som du kan finde på mitstudie.au.dk

Du skal sende følgende dokumentation med:

Eksamensudskrifter på undervisningssproget og på engelsk
Beskrivelse af den anvendte karakterskala
Kopi af forhåndsgodkendelsen

Se yderligere information om meritoverførsel på siden: https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/reglerogvejledninger/merit

Hvis du mangler at bestå kurser fra dit studieophold i udlandet

Hvis du ikke har bestået alle dine kurser og dermed kommer hjem med for få ECTS, er det vigtigt at du hurtigst muligt kontakter en studievejleder for at få afklaret, hvilke muligheder du har for at få indhentet de manglende ECTS.

Hvis du ikke har bestået nok ECTS, vil du i første omgang kun kunne få meritoverført det antal ECTS, som er deleligt med 10.

Et eksempel:

Du skal bruge 30 ECTS, men har kun bestået 24 og vil så få overført 20. Du skal derfor supplere med et kursus på mindst 6 ECTS (det vil i praksis formentlig sige et kursus på 7,5 eller 10 ECTS), før du kan få meritoverført de manglende 10 ECTS. De ECTS du derved får ’i overskud’ bliver ikke registreret på din uddannelse.

Der er ikke mulighed for at ’runde op’. Dvs., at hvis du skal bruge 30 ECTS, men kun har bestået 29, vil du i første omgang kun få overført 20 ECTS. De resterende 9 ECTS bliver først meritoverført, når du har suppleret med et kursus, der kan give dig det ECTS-point, du mangler.

Evaluering af dit studieophold i udlandet

Alle studerende, som rejser på en af AU's udvekslingsaftaler, forpligter sig til at udfylde et evalueringsskema efter hjemkomsten. Du modtager link til evalueringsskemaet via email efter endt udvekslingsophold. 

Evalueringsskemaerne rummer vigtige informationer for andre AU-studerende, der er i gang med at planlægge et udlandsophold, og som leder efter det helt rigtig værtsuniversitet. Dine erfaringer giver dem et klart billede af, hvad de kan forvente i forhold til undervisning og fagudbud, boligudgifter, transportforhold og meget andet på det udenlandske universitet.

Hvis du er Erasmus-studerende, mister du retten til dit stipendie, hvis du ikke udfylder din evaluering. 

Bliv buddy på Arts for nye udenlandske studerende

Hvert semester kommer flere hundreder nye udenlandske studerende til Faculty of Arts, Aarhus Universitet, enten som udvekslingsstuderende i et eller to semestre eller på en hel bachelor- eller kandidatuddannelse.

Arts søger frivillige, som brænder for at være buddies for disse studerende. Som buddy er du i høj grad med til at hjælpe disse nye studerende med at få en god ankomst til AU og Arts og komme på plads socialt i Aarhus.

Hvis det lyder som noget for dig, skal du kontakte den relevante koordinator inden for dit studieområde/fakultet.