ITTU - Individuelt Tilrettelagt Tilvalg i Udlandet

Med et individuelt tilrettelagt tilvalg i udlandet (ITTU) har du som studerende på Arts mulighed for at tage et semester i udlandet.

OBS! Studerende ved flg. BA-uddannelser kan ikke søge om ITTU: Arkæologi, International Virksomhedskommunikation, Uddannelsesvidenskab, Teologi og Klassisk Filologi (linjen uden mulighed for tilvalg).

Ansøgningsfrist

Fristen for at søge om indskrivning på et individuelt tilrettelagt tilvalg i udlandet (ITTU) er den samme som for de ordinære bachelortilvalg på AU, nemlig den 15. april.

Fristen gælder både, hvis du rejser ud på én af AU’s udvekslingsaftaler og hvis du rejser ud på egen hånd.

Du søger via AU’s Digitale Ansøgningssystem (DANS), hvor du samtidig angiver, hvilket tilvalg på Arts du ønsker skal indgå i dit ITTU.

Opbygning af ITTU

Et ITTU består af:

 • 15 ECTS fra et bachelortilvalg udbudt på Arts
 • 30 ECTS bachelorfag på et udenlandsk universitet

Som udgangspunkt fordeler det sig sådan:

5. semester

ITTU:
Bachelortilvalg på AU

15 ECTS

Centralfag

15 ECTS

6. semester

ITTU:
Fag på udenlandsk universitet

30 ECTS

 • Fagsammensætninger, som er studietidsforlængende, kan ikke godkendes. Det er derfor et krav, at dit ITTU og dit bachelorprojektet skal kunne afsluttes på et år.  

For de 15 ECTS på AU gælder:

 • Der skal vælges et af de eksisterende bachelortilvalg på Arts.
 • Tilvalget må ikke ligge indenfor for dit centrale fag og må heller ikke være fra andre ikke-tilladte kombinationer.
 • Det må ikke indeholde propædeutiske fag.
 • Bachelortilvalget "Film og medier" kan ikke vælges og indgå i dit ITTU
 • Der kan ikke skiftes til et andet tilvalg, når du først har valgt.

For de 30 ECTS i udlandet gælder:

 • Der må tages fag både inden for og uden for dit centrale fag.
 • Fagene må ikke fagligt/indholdsmæssigt overlappe med disciplinerne på dit centrale fag.
 • Fagene skal være på bachelorniveau
 • Fagene må ikke indeholde propædeutiske fag eller introducerende fag (f.eks. tysk for udenlandske studerende i Berlin eller introduktionskurser for udenlandske studerende).

Regelsæt for ITTU

Reglerne for tilrettelæggelse, ansøgning og godkendelse af ITTU er beskrevet i Arts’ interne regelsæt for ITTU.

Vejledning til retningslinjerne:

 • Valget af ITTU er bindende.
 • Hvis udlandsopholdet mod forventning ikke kan gennemføres, fortsætter du på det tilvalg, hvor du har valgt de 15 ECTS.
 • Du kan ikke søge om optagelse på et ITTU, hvis du allerede er optaget på et bachelortilvalg.

Planlægning step-by-step

 1. Arranger dit udlandsophold

  Når du har besluttet dig for, at du vil rejse ud på dit bachelortilvalg, skal du finde ud af, hvilket universitet du ønsker at tage dit udlandsophold på og finde ud af, hvilke fag der matcher dine ønsker og AU’s krav.

  Du kan enten rejse ud via AU’s udvekslingsaftaler eller selv arrangere dit udlandsophold som såkaldt ”freemover”.

  Hvis du vil rejse ud via AU’s udvekslingsaftaler, kan du på siden her læse om, hvordan du gør og hvilke deadlines, der er for at søge.

  Se også listen over udvekslingsaftaler.

  Hvis du har ansøgt om AU’s udvekslingsaftaler, vil du få svar på, om du er indstillet til en udvekslingsplads medio januar, og herefter kan du søge om optagelse på ITTU.

  Rejser du ud på egen hånd (freemover), kan der gå længere tid, før du har en aftale på plads.
 2. Ansøg om optagelse på ITTU inkl. 15 ECTS på et BA-tilvalg på Arts

  Du skal ansøge om optag på et BA-tilvalg på Arts kombineret med ITTU via AU's digitale ansøgningssystem (DANS)

  Når du ansøger om optagelse på ITTU, skal du samtidigt angive, hvilket bachelortilvalg på Arts som du ønsker skal indgå i dit ITTU. 

  Vi anbefaler at du angiver flere prioriteter.

  Ansøgningsfristen er den 15. april.

 3. Vælg og søg om forhåndsgodkendelse af kurser på dit værtsuniversitet

  Forud for ankomsten til det udenlandske universitet skal du søge om forhåndsgodkendelse af de fag, som du ønsker at tage i udlandet som del af dit tilvalg/ITTU.  Du søger om forhåndsgodkendelse via blanketten "Forhåndsgodkendelse af kurser." Der er ingen fast frist, men blanketten er åben for ansøgning i perioden 1. september til 1. april og vil være tilgængelig her på siden.

  Du skal også være opmærksom på gældende frister for valg af kurser på dit værtsuniversitet. 

  Før du søger om forhåndsgodkendelse skal du som udgangspunkt vide, hvilke kurser du kan blive optaget på på dit værtsuniversitet. Derfor er det en fordel at vente med at søge om forhåndsgodkendelse indtil, du har fået specifik information fra værtsuniversitetet om tilgængelige kurser.

Ændring af kurser i dit godkendte ITTU

Op til eller i forbindelse med ankomsten til det udenlandske universitet, kan det vise sig, at de kurser, du har fået godkendt, ikke udbydes i det pågældende semester, overlapper eller på anden måde ikke er mulige for dig at gennemføre.

I så fald skal du hurtigst muligt finde nogle alternative kurser og søge om at få dem godkendt til at indgå i dit ITTU.

Du søger om ændring af din ITTU-godkendelse via blanketten "Ansøgning om ændring af kurser i ITTU".

Efter hjemkomst

Du skal ansøge om merit, når du har bestået prøverne, der indgår i dit ITTU.

Du ansøger via blanketten på mitstudie.au.dk.

Husk at vedlægge dokumentation for den gældende karakterskala ved det universitet, hvor du har aflagt prøverne.

Læs mere om merit og krav til dokumentation.

For sen registrering af dine resultater på dit ITTU, kan have konsekvenser for dine SU-forhold og dine muligheder for optagelse på en eventuel kandidatuddannelse. Derfor skal du søge merit, så snart du har fået bevis for resultaterne fra dit udlandsophold.

Bemærk, at Aarhus Universitet ikke automatisk modtager kopi af dine resultater fra udlandet fra værtsuniversitetet, så det er vigtigt, at du selv sikrer dig en udskrift af resultaterne. Hvis du ikke modtager resultaterne inden for 2 måneder, anbefaler vi at du rykker værtsuniversitetet eller kontakter din internationale koordinator.

FAQ

Jeg har endnu ikke fået tildelt en studieplads i udlandet, men vil ansøge om pladser via MoveON til maj – hvornår skal jeg ansøge om ITTU?

 • Hvis du har planer om at ville på studieophold i udlandet under dit tilvalg, skal du søge om optagelse ITTU ved fristen 15. april – det gælder også, selvom du endnu ikke har fået tildelt en studieplads eller du ikke har søgt ved fristen i december. Hvis du planlægger at søge en plads i majrunden, er det vigtigt, at du søger om optagelse på ITTU ved fristen.

Kan jeg bytte rundt på semestrene og rejse ud på 5. semester i stedet?

 • Nej, det er ikke muligt at bytte rundt på de to semestre.

Jeg vil gerne tage de 15 ECTS herhjemme på en anden uddannelse end tilvalgspakkerne. Kan jeg det?

 • Nej, du kan kun tage de 15 ECTS på en af Arts’ tilvalgspakker.

Jeg er allerede optaget på et bachelortilvalg og har fået tildelt en restplads i MoveON – kan jeg ændre mit bachelortilvalg til et ITTU i stedet?

 • Nej – dit valg af bachelortilvalg binder. Hvis du allerede er blevet optaget på et bachelortilvalg, kan du derfor ikke ansøge om et ITTU, hvis du senere får tildelt en restplads.

  Hvis du får tildelt en restplads og allerede er optaget på et bachelortilvalg, skal kurserne du vælger under dit udlandsophold kunne indgå i det tilvalg, du er optaget på, og give merit for kurserne her.

  Læs mere om forhåndsgodkendelse af kurser.

Skal der være en faglig sammenhæng mellem de 30 ECTS i udlandet og de 15 ECTS på tilvalgspakken?

 • Nej, der behøver ikke være en rød tråd mellem de 30 ECTS i udlandet og de 15 ECTS på tilvalgspakken.

Hvad sker der, hvis jeg alligevel ikke kan tage til udlandet og tage de 30 ECTS?

 • Tager du ikke til udlandet, skal du give besked til Arts Studier via blanketten ”Dispensation” på mitstudie.au.dk.

  Du vil derefter blive tilmedt de resterende fag på det tilvalg, hvor du allerede har taget de 15 ECTS. Dermed kommer du til at følge den samlede tilvalgspakke på AU i stedet for et ITTU.

Hvad sker der, hvis jeg mod forventning dumper ét af mine udenlandske fag?

 • Hvis du ikke har mulighed for at få en reeksamen i udlandet, skal du hurtigst muligt søge om en ændring af din ITTU-godkendelse, da du skal have færdiggjort dit ITTU på anden vis. Løsningen vil typisk være, at du tager et fag mere på det tilvalg, hvor du tog de 15 ECTS eller alternativt et Summer University-kursus.   

Hvad gør jeg, hvis jeg skal til en mundtlig eksamen i Aarhus, der ligger efter semesterstart i udlandet?

 • Hvis du skulle have en mundtlig eksamen på AU, der kolliderer med dit semester i udlandet, har du mulighed for at søge om at komme til en specielt tilrettelagt eksamen, der ligger forud for semesterstarten i udlandet.

  Fristen for at søge om dette er den 1. oktober.

  Ansøgningen sendes til Studiecenter Arts og du skal medsende dokumentation for semesterstarten i udlandet.

Ansøgningsskemaer

Spørgsmål?

 • Spørgsmål om udvekslingsaftaler?
  Kontakt internationale koordinatorer på Arts.