Trin-for-trin

Som studerende på Arts har du god mulighed for at tage på studieophold i udlandet. Det bedste tidspunkt for et sådant ophold vil fremgå af din studieordning. Hvis du har spørgsmål vedr. opbygningen af dit studium - og dermed det mest fordelagtige tidspunkt for et meritgivende studieophold i udlandet - kan du kontakte din studievejleder.

Et udlandsophold må ikke være studieforlængende. Derfor skal du sammensætte dit studie, så du tager 30 ECTS-point pr. semester.

Guiden nedenfor kan du også bruge, hvis du rejser ud på egen hånd som freemover.

Trin 1: Før din ansøgning

  • Find ud af hvilke tilbud, der er relevante for dig på et universitet i et land, du finder interessant.  Vil du ud via AUs aftaler, finder du dem i MoveONs database over aftaler.  I databasen kan du læse en beskrivelse af hvert enkelt universitet. Du vil også kunne se, om der er særlige krav, du skal være opmærksom på, finde link til hjemmeside og kursuskatalog til brug for din studieplan mv.Se også siden Hvor vil du hen?
  • Undersøg betingelserne for at søge ud på aftalen grundigt. Se under punktet ”Academic comments” i MoveOns database over aftaler samt punktet "Academic calendar", der viser semesterstruktur på det udenlandske universitet.      
  • Studér kursuskataloget hos de universiteter, der har din interesse. For hvert universitet, du ønsker at søge, skal du vælge fag svarende til 30 ECTS indenfor aftalens rammer. 
  • Skriv gerne flere prioriteter på din MoveOn-ansøgning i tilfælde af, at du ikke får tildelt din 1. prioritet. Du kan tilføje op til 20 prioriteter.

Trin 2: Indsend din ansøgning

Ansøgningen indleveres elektronisk via MoveONs ansøgningsportal inden ansøgningsfristens udløb.

Dine oplysninger og din prioritering af universiteter er registreret og låst, når du har trykket på ”submit”, og herefter er det ikke muligt at ændre i din ansøgning. Du modtager en kvittering, når din ansøgning er sendt.

Trin 3: Efter din ansøgning

Alle ansøgninger fordeles til de relevante internationale koordinatorer, som behandler ansøgningerne og nominerer til studiepladserne på de udenlandske universiteter.

Som hovedregel er der 2 pladser på hver udvekslingsaftale. Der er stor forskel på efterspørgslen på de forskellige aftaler. Det varierer også år for år, hvilke universitetsbrede pladser, der kan søges af Arts studerende. Du må have op til 20 forskellige prioriteter i din ansøgning. De kriterier, der ligger til grund for behandling af ansøgningerne, er karaktergennemsnit, anciennitet samt faglige forudsætninger.

Når pladserne er fordelt, vil du modtage en mail, hvor du bliver bedt om at bekræfte eller afvise studiepladsen. Derefter vil du blive kontaktet direkte af den relevante internationale koordinator, som vil give dig alle nødvendige informationer om det videre forløb.
Det er ikke muligt at bytte en tildelt plads, til en anden plads. Hvis du slet ikke har fået tilbudt en plads, vil du senere blive tilbudt at søge en anden plads. 

Trin 4: Forhåndsgodkendelse

For studerende på bacheloruddannelsens 4. semester, kandidatuddannelsens 3. semester og DPU-studerende

  Får du besked om, at du er tildelt en studieplads ved et udenlandsk universitet, skal du søge om forhåndsgodkendelse via blanketten "Søg forhåndsgodkendelse for et kursus på en anden uddannelsesinstitution", som du finder under "Ansøgning til Studienævn" på mitstudie.au.dk
Du kan finde information om forhåndsgodkendelse samt frister for at søge forhåndsgodkendelse her!

For studerende på ITTU - bacheloruddannelsens 6. semester

Får du besked om, at du er tildelt en studieplads ved et udenlandsk universitet, skal du søge om optagelse på Individuelt tilrettelagt tilvalg i udlandet (ITTU) inkl. 15 ECTS på et BA-tilvalg på Arts før den 15. april. Du kan finde information om ITTU her!

Søg om forhåndsgodkendelse af kurser på dit værtsuniversitet.

Forud for ankomsten til det udenlandske universitet skal du søge om forhåndsgodkendelse af de fag, som du ønsker at tage i udlandet som del af dit tilvalg/ITTU. Du søger om forhåndsgodkendelse via blanketten "Forhåndsgodkendelse af kurser." Der er ingen fast frist, men blanketten er åben for ansøgning i perioden 1. september til 1. april og vil være tilgængelig her på siden.

Du skal også være opmærksom på gældende frister for valg af kurser på dit værtsuniversitet.

Før du søger om forhåndsgodkendelse, skal du som udgangspunkt vide, hvilke kurser du kan blive optaget på, på dit værtsuniversitet. Derfor er det en fordel at vente med at søge om forhåndsgodkendelse, indtil du har fået specifik information fra værtsuniversitetet om tilgængelige kurser.

Trin 5: Ansøgning til det udenlandske universitet

Når den internationale koordinator har nomineret dig til det udenlandske universitet, sender det respektive udenlandske universitet besked om selve ansøgningsproceduren til dig, og du vil få beskeden på din AU e-mailadresse.

Du skal nu selv søge ind som udvekslingsstuderende på det udenlandske universitet.

!Bemærk: at selv om du er nomineret til pladsen, er det ikke en garanti for, at du optages som udvekslingsstuderende på det udenlandske universitet!

  • Følg den vejledning du modtager fra det udenlandske universitet, og læs grundigt på det udenlandske universitets hjemmeside, så du er sikker på ansøgningsprocedure, -frist, praktiske forhold som bolig osv.
  • Lav en sprogtest - hvis nødvendigt. Det er primært de oversøiske universiteter, der kræver sprogtest. Dette vil fremgå af MoveOn's database over aftaler.
  • Ved ERASMUS/Nordplus pladser skal din ansøgning også nogen gange vedlægges en underskrevet Learning Agreement. Nogle universiteter vil dog først have din Learning Agreement senere.
  • En Learning Agreement indeholder din studieplan/dine kurser på det udenlandske universitet, og dokumentet skal godkendes af dig selv, din kontakt på det udenlandske universitet og din aftalekoordinator på AU. Din aftalekoordinator er den person, der er ansvarlig for din udvekslingsaftale. Ved udveksling på de universitetsbrede aftaler vil det typisk være en person på International Centre. I forbindelse med alle andre aftaler vil være en international koordinator på Arts. Din Learning Agreement kan godkendes, når kurserne er forhåndsgodkendt af studienævnet. Se regler om forhåndsgodkendelse her.

Trin 6: Learning Agreement

Skal du udveksles under ERASMUS+ eller Nordplus/Nordlys, skal du lave en Learning Agreement. En Learning Agreement er en formel aftale mellem dig, AU og dit værtsuniversitet om de kurser du skal tage under dit ophold.

Det er koordinator for den aftale du skal ud på, der skal underskrive (godkende) Learning Agreement på AUs vegne, og det kan først ske når alle kurserne i din Learning Agreement er blevet forhåndsgodkendt (se trin 4 ovenfor).

Du får nærmere besked om udarbejdelsen af Learning Agreement fra Erasmus-kontoret på AU.

Trin 7: Inden afrejse

Inden afrejsen er der en række ting, du skal have ordnet, bl.a. billet, forsikring, visum og opholdstilladelse, fremleje bolig m.m. Du kan læse meget mere om dette under Praktisk information inden afrejse.

Det er også en god ide at undersøge, om du kan ansøge om legater som tilskud til dit studieophold i udlandet. Samt søge om udlandsstipendium eller Arts Rejsestipendium hvis du er freemover-studerende.

Trin 8: Mens du er ude

Hvis du får brug for at lave ændringer i din studieplan under opholdet på det udenlandske universitet (fx kan du opleve, at et kursus ikke bliver udbudt af en eller anden grund), skal du have revideret din forhåndsgodkendelse og til det, skal du igen benytte blanketten "Søg forhåndsgodkendelse for et kursus på en anden uddannelsesinstitution", som du finder under "Ansøgning til Studienævn" på mitstudie.au.dk

Hvis dit udvekslingsophold er en del af dit Tilvalg (ITTU), skal du søge om ændring af din forhåndsgodkendelse via blanketten "Ansøgning om ændring af kurser i ITTU"


Er du udvekslet under ERASMUS+ eller Nordplus/Nordlys, skal din Learning Agreement ligeledes revideres.

Når du har modtaget din reviderede forhåndsgodkendelse, skal ændringerne skrives ind i din Learning Agreement under afsnittet ”During Mobility”.

Herefter skal du igen underskrive din Learning Agreement og få underskrifter fra din kontaktperson på det udenlandske universitet og din internationale koordinator fra AU.

Bemærk, at din AU koordinator kun kan underskrive, hvis den nye forhåndsgodkendelse medsendes den reviderede Learning Agreement.

Du kan også finde praktisk information på siden Praktisk informations mens du er ude

Trin 9: Efter hjemkomst

1. For at få dine eksaminer fra det udenlandske universitet overført til dit studieprogram på AU, skal du søge merit via skemaet  "Søg merit for et kursus du har taget på en anden uddannelsesinstitution", som du finder under "Ansøgning til Studienævn" på mitstudie.au.dk. Her skal du vedhæfte dit transcript of records (karakterudskrift) fra det udenlandske universitet samt en forklaring til den pågældende karakterskala.

2. Vær også opmærksom på, hvilke dokumenter du skal indlevere som dokumentation for modtaget stipendium.

3. Og fortæl andre studerende om dit ophold!