Merit | Studerende på Arts

Merit er, når et eller flere beståede kurser fra en anden uddannelse kan stå i stedet for dele af den uddannelse, du er i gang med.

Du skal indsende en ansøgning om merit, når du har bestået forhåndsgodkendte kurser på et andet universitet i Danmark eller udlandet.

Du kan også søge om at få meritoverført beståede kurser, som du ikke tidligere har fået forhåndsgodkendt – eksempelvis kurser, som du har bestået på en tidligere uddannelse.

Læs her, hvordan du søger merit i de forskellige tilfælde.

Merit for kurser bestået ved AU (gæstefag)

Kurser, du har fået forhåndsgodkendt af dit studienævn

Du behøver ikke at ansøge om merit, når du har bestået forhåndsgodkendte kurser ved Aarhus Universitet.

Studieadministrationen sørger for at disse kurser bliver meritoverført til din uddannelse. (Meritoverførsler sker løbende.)

Ikke forhåndsgodkendte kurser

Du skal søge om merit for kurser, som du ikke har fået forhåndsgodkendt. Det kan f.eks. være prøver, som du har bestået på en tidligere uddannelse ved Aarhus Universitet.

Det gør du ved at indsende en ansøgning via blanketten ”Merit for kurser, der ikke er en del af din studieordning”, som du finder på mitstudie.au.dk.

Merit for kurser fra andre danske universiteter

Du skal ansøge om merit, når du har bestået dine kurser.
Det gør du ved at indsende en ansøgning via blanketten ”Merit for kursus på en anden uddannelsesinstitution”, som du finder på MITSTUDIE.

Du skal sende følgende dokumentation med:

  • Eksamensudskrifter på dansk og engelsk
  • En kopi af din forhåndsgodkendelse (hvis kurset er forhåndsgodkendt)

Merit for kurser fra udenlandske universiteter

Du skal ansøge om merit, når du har bestået kurserne på det udenlandske universitet.

Det gør du ved at indsende en ansøgning via denne blanket på mitstudie.au.dk:

Du skal sende følgende dokumentation med:

  • Eksamensudskrifter på undervisningssproget og på engelsk
  • Beskrivelse af den anvendte karakterskala
  • Kopi af forhåndsgodkendelsen

Hvis du mangler at bestå kurser fra dit studieophold

OBS! Hvis du ikke har bestået alle dine kurser og dermed kommer hjem med for få ECTS, er det vigtigt, at du hurtigst muligt kontakter en studievejleder for at få afklaret, hvilke muligheder du har for at få indhentet de manglende ECTS.

Hvis du ikke har bestået nok ECTS, vil du i første omgang kun kunne få meritoverført det antal ECTS, som er deleligt med 10.

Et eksempel:

Du skal bruge 30 ECTS, men har kun bestået 24 og vil så få overført 20. Du skal derfor supplere med et kursus på mindst 6 ECTS (det vil i praksis formentlig sige et kursus på 7,5 eller 10 ECTS), før du kan få meritoverført de manglende 10 ECTS. De ECTS, du derved får ’i overskud’, bliver ikke registreret på din uddannelse.

Der er ikke mulighed for at ’runde op’. Dvs., at hvis du skal bruge 30 ECTS, men kun har bestået 29, vil du i første omgang kun få overført 20 ECTS. De resterende 9 ECTS bliver først meritoverført, når du har suppleret med et kursus, der kan give dig det ECTS-point, du mangler.

Andre typer merit

Startmerit

Når du begynder på en uddannelse, skal du oplyse, om du tidligere har bestået kurser på en videregående uddannelse, som du ikke har afsluttet. Aarhus Universitet skal ud fra dine oplysninger vurdere, om et eller flere af de kurser, du tidligere har bestået, kan erstatte kurser på din nye uddannelse.

Merit for propædeutisk undervisning

Hvis der indgår propædeutik i din uddannelse, kan du ansøge om merit, hvis du har haft det pågældende sprog på A-niveau på din gymnasiale uddannelse. Inden du ansøger om merit, anbefaler vi, at du kontakter en studievejleder for en snak om den propædeutiske undervisnings indhold og niveau og om, hvad det vil betyde for din studieplan.

Du kan indsende en ansøgning via blanketten ”Merit for kursus på en anden uddannelsesinstitution”, som du finder på mitstudie.au.dk:

Du skal sende følgende dokumentation med:

  • Eksamensudskrifter på dansk og engelsk

Merit for anden afsluttet uddannelse

Hvis du tidligere har afsluttet en uddannelse ved en højere uddannelsesinstitution, har du mulighed for at ansøge om at få meritoverført kurser fra denne til din nuværende uddannelse.

Studienævnet vil lave en faglig vurdering af, om de kurser, du har bestået, opfylder de faglige mål for din uddannelse og dermed kan erstatte et eller flere kurser på din uddannelse.

Du ansøger via blanketten ”Merit for kursus på en anden uddannelsesinstitution”, som du finder på mitstudie.au.dk:

Du skal sende følgende dokumentation med:

  • Eksamensudskrifter på dansk og engelsk.
  • En studieordning med kursusbeskrivelser (evt. i form af link)