Typer af udvekslingsaftaler

Europa/Norden

Fagspecifikke aftaler

Har du planer om udveksling med destination i Europa/Norden, skal du søge om udveksling via vores ERASMUS+/Nordplus aftaler.

ERASMUS+/Nordplus aftaler er lokale/fagspecifikke aftaler indgået mellem to universiteter indenfor et bestemt fagområde.

Hvis du søger om at komme i betragtning til en plads, skal du tage dine ECTS indenfor det fagområde, aftalen dækker. Dvs. læser du f.eks. italiensk, forpligter du dig til at du søge og følge fag svarende til 30 ECTS indenfor italiensk.

Du kan kun vælge en aftale indenfor dit eget nuværende fagområde.

Fakultetsbrede aftaler

Der findes dog enkelte ERASMUS+ aftaler, som dækker over flere af fakultetets studieområder. 

Det samme gælder for Nordlys-netværket, som er tværfagligt og kan hjælpe dig ud på et ophold, hvis der ikke findes en lokal Nordplus aftale indenfor dit studieområde.

Oversøiske aftaler

Oversøiske aftaler kan ligesom ERASMUS+/Norsplus aftaler være lokale/fagspecifikke. Dog dækker de som oftest over flere fagområder og er dermed bredere end ERASMUS+/Nordplus aftaler.

Fakultetsbrede aftaler

Typisk er disse aftaler indgået mellem to fakulteter på et universitet. Disse aftaler dækker flere af fakultets studieområder.

Universitetsbrede aftaler

Oversøiske aftaler kan også være indgået på universitetsniveau, hvor alle studieområder er omfattet, medmindre andet er angivet i den enkelte aftale.