Eksamensplaner | Studerende på Arts

Brug søgemodulet til at finde informationer om din kommende eksamen - både den ordinære eksamen og omprøve, mundtlig såvel som skriftlig.

  • Eksamensperioden for de mundtlige prøver bliver offentliggjort i god tid. Ved ordinær eksamen vil du kunne se dato, tidspunkt og lokale for din eksamen i Digital Eksamen senest en uge før den konkrete eksamens første dag. Ved omprøver vil informationerne kunne komme senere end 7 dage før.

  • Afleveringstidspunktet for skriftlige eksamener fremgår af Digital Eksamen.

Eksamensplanerne skal godkendes af underviser og studienævn, hvilket betyder, at de løbende kommer online, så snart de er færdige og godkendt. IV-fag og Profilfag har selvstændige sider.

Søg

Alfabetisk