Forhåndsgodkendelse | Studerende på Arts

Du skal bruge en forhåndsgodkendelse, hvis du vil erstatte et eller flere kurser på din uddannelse med kurser fra en anden uddannelse på Aarhus Universitet, et andet universitet i Danmark eller et universitet i udlandet.

Når du søger forhåndsgodkendelse, giver studienævnet sin faglige vurdering af, om kurset kan indgå i din uddannelse.

En forhåndsgodkendelse træder i stedet for en tilmelding – du kan derfor ikke også tilmelde dig det eller de fag (herunder valgfag), som du ønsker, at det forhåndsgodkendte fag skal erstatte.

En forhåndsgodkendelse handler om det faglige indhold af kurset. Det er dit eget ansvar at sikre, at der ikke er sammenfald mellem forhåndsgodkendte kurser og andre dele af din uddannelse, herunder undervisning, eksamen og speciale.

Sådan søger du forhåndsgodkendelse:

Kurser på Aarhus Universitet

Hvis du vil tilmeldes et kursus på Aarhus Universitet, som ikke er forhåndsgodkendt til din uddannelse, skal du søge forhåndsgodkendelse.

Det, du søger om at få forhåndsgodkendt, skal svare til samme antal ECTS-point, som det du vil erstatte i din uddannelse og opfylde de krav, der fremgår af din studieordning.

Du søger forhåndsgodkendelse via MITSTUDIE:

Sammen med din ansøgning skal du sende:

 • Kursusbeskrivelse (indholdsbeskrivelse og faglige mål) – gerne med link til et kursuskatalog
 • Niveau (bachelor eller kandidat)
 • ECTS-vægtning

Hvis studienævnet godkender din ansøgning om forhåndsgodkendelse, vil det fremgå af afgørelsen, hvordan du søger optagelse. Hvis du har spørgsmål, så kontakt Studiecenter Arts.

Vi anbefaler, at du søger forhåndsgodkendelse, så snart du kan se kursusudbuddene i kursuskataloget, så du kan nå at få svar på din ansøgning, inden perioden for undervisningstilmelding starter.

Hvis du ikke får plads på kurset eller bliver forhindret i at tage det

Hvis dit kursus ikke oprettes, du ikke får plads på holdet, eller hvis der opstår usædvanlige forhold, der påvirker din studiesituation, skal du have annulleret din forhåndsgodkendelse hurtigst muligt. Du skal udfylde ansøgningsblanketten 'Dispensation' på mitstudie.au.dk og angive, at du ønsker at annullere forhåndgodkendelsen af det/de relevante kurser. Derefter kan du blive tilmeldt et andet kursus.

Hvis fristen for at søge forhåndsgodkendelse ikke er overskredet, har du efter annullering mulighed for at indsende ansøgning om forhåndsgodkendelse af et andet kursus. Alternativt kan du tilmelde dig et kursus, der udbydes på din uddannelse.

Hvis fristen for at søge forhåndsgodkendelse er overskredet, kan du i stedet blive eftertilmeldt et kursus, der udbydes på din uddannelse ved at sende en mail til Studiecenter Arts.

Når du har bestået kurset bliver resultatet automatisk overført til din uddannelse. Du skal altså ikke søge merit.

Kurser på et andet universitet i Danmark

Hvis du vil tilmeldes et kursus på et andet universitet i Danmark, skal du søge forhåndsgodkendelse.

Det, du søger om at få forhåndsgodkendt, skal svare til samme antal ECTS-point, som det du vil erstatte i din uddannelse og opfylde de krav, der fremgår af din studieordning.

Du søger forhåndsgodkendelse via MITSTUDIE:

Sammen med din ansøgning skal du sende:

 • Kursusbeskrivelse (indholdsbeskrivelse og faglige mål) – gerne med link til et kursuskatalog.
 • Niveau (bachelor eller kandidat)
 • ECTS-vægtning

Hvis studienævnet godkender din ansøgning om forhåndsgodkendelse, skal du selv søge optagelse i overensstemmelse med de frister og regler, der gælder på det pågældende universitet. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte studievejledningen på det pågældende universitet.

Vi anbefaler, at du søger forhåndsgodkendelse så snart du kan se kursusudbuddene på det relevante universitet, så du kan nå at få svar på din ansøgning inden perioden for undervisningstilmelding starter. 

Hvis du ikke får plads på kurset eller bliver forhindret i at tage det

Hvis dit kursus ikke oprettes, du ikke får plads på holdet, eller hvis der opstår usædvanlige forhold, der påvirker din studiesituation, skal du have annulleret din forhåndsgodkendelse hurtigst muligt. Du skal udfylde ansøgningsblanketten 'Dispensation' på mitstudie.au.dk og angive, at du ønsker at annullere forhåndgodkendelsen af det/de relevante kurser. Derefter kan du blive tilmeldt et andet kursus.

Hvis fristen for at søge forhåndsgodkendelse ikke er overskredet, har du efter annullering mulighed for at indsende ansøgning om forhåndsgodkendelse af et andet kursus. Alternativt kan du tilmelde dig et kursus, der udbydes på din uddannelse.

Hvis fristen for at søge forhåndsgodkendelse er overskredet, kan du i stedet blive eftertilmeldt et af de kurser, der udbydes på din uddannelse ved at sende en mail til Studiecenter Arts.

Husk at ansøge om merit

Når du har bestået et forhåndsgodkendt kursus, skal du søge merit. Læs her:

Kurser på et udenlandsk universitet

Hvis du vil tilmeldes et eller flere kurser på et udenlandsk universitet, skal du søge forhåndsgodkendelse.

Hvis du skal følge kurser i udlandet som del af dit bachelortilvalg (ITTU), kan du læse mere om, hvordan du søger forhåndsgodkendelse på siden om ITTU

I forbindelse med udlandsophold har du mulighed for at søge om forhåndsgodkendelse af flere ECTS, end der er plads til at få meritoverført til din uddannelse, dog maksimalt det dobbelte. Det giver dig større fleksibilitet, når du skal tilmeldes kurser på dit værtsuniversitet (hvis der er kurser, der mod forventning ikke udbydes eller overlapper med andre kurser).

Du søger forhåndsgodkendelse via MITSTUDIE:

Sammen med din ansøgning skal du sende:

 • Kursusbeskrivelse (indholdsbeskrivelse samt faglige mål) – gerne med link til et kursuskatalog.
 • Niveau (bachelor eller kandidat)
 • ECTS-vægtning (alternativt en beskrivelse af omregning til ECTS)

Kan du ikke få adgang til en kursusbeskrivelse inden fristen for ansøgning om forhåndsgodkendelse, skal du sende din ansøgning inden fristen og oplyse, at du eftersender kursusbeskrivelserne.

Hvis studienævnet godkender din ansøgning om forhåndsgodkendelse, skal du søge optagelse i overensstemmelse med de frister og regler, der gælder på det pågældende universitet.

Du kan læse mere om mulighederne for at søge en plads (herunder udvekslingsaftaler) på et udenlandsk universitet her:

Er dine kurser blevet ændret?

Hvis dine kurser bliver ændret, når du kommer til det udenlandske universitet, er det vigtigt, at du hurtigst muligt ansøger om en ændring af forhåndsgodkendelsen.

Du ansøger om ændring af kurser via blanketten på mitstudie.au.dk. Husk at sende nye kursusbeskrivelser med, inkl. oplysninger om niveau og ECTS-vægtning.

Er du blevet forhindret i at tage afsted?

Hvis du bliver forhindret i at tage afsted og følge kurser på det udenlandske universitet, skal du have annulleret din forhåndsgodkendelse hurtigst muligt. Det gør du ved at udfylde ansøgningsblanketten 'Dispensation' på mitstudie.au.dk og angive, at du ønsker at annullere forhåndgodkendelsen af det/de relevante kurser.

Derefter kan du blive eftertilmeldt de kurser, der udbydes på din uddannelse, ved at sende en mail til Studiecenter Arts.

Husk at ansøge om merit

Når du har bestået et forhåndsgodkendt kursus, skal du søge merit. Læs her:

Frister

 • Kurser/moduler i efterårssemestret:
  1. april
 • Kurser/moduler i forårssemestret:
  1. oktober

Særlige frister i forbindelse med tilvalg