Cand.merc.

Tilmeldingsperioder

  • Tilmelding til valgfag i efterårssemesteret: 1.-5. maj
  • Tilmelding til valgfag i forårssemesteret:    1.-5. november

Dine valgfagsmuligheder

Hvis du følger det normerede studieforløb på cand.merc. er dine valgfag placeret på dit 3. semester og svarer til i alt 30 ECTS valgfag. 

Da der findes flere valgfagsvarianter, betyder det, at du kan vælge imellem følgende muligheder:

Forhåndsgodkendelse og merit

Hvis du vil vælge fag uden for udbuddet af valgfag i din studieordning, skal du være ude i god tid, da du skal søge om forhåndsgodkendelse. Du kan i det følgende link finde oplysninger om at søge om forhåndsgodkendelse af fag fra andre universiteter.   

Oversigt over valgfag

Du kan læse om de forskellige valgfag i AU Kursuskatalog ved at søge på din uddannelse: 'Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.)' 

Fagklynger 

For at undgå sammenfald af timer og eksaminer sker planlægningen af undervisning og eksamen på cand.merc. med udgangspunkt i fagklynger. Fagklyngerne består af fag inden for samme fagområde. Time- og eksamensplanerne er planlagt, så der ikke er sammenfald af timer og/eller eksaminer inden for klyngen, mens der kan forekomme sammenfald af timer og/eller eksaminer imellem fag fra forskellige fagklynger. Du kan frit vælge fag i den fagklynge, som passer bedst ind i dit studieprogram.

Fagklynger for efteråret 2020 

Fagklynger for foråret 2020

 

Hvis du vælger fag fra forskellige fagklynger, og det efter offentliggørelse af timeplaner viser sig, at der er sammenfald af timer, så har du mulighed for at vælge et andet valgfag inden studiestart. Dog kun blandt de fag, hvor der er ledige pladser.

Oversigt over forhåndsgodkendte fag fra cand.oecon

I oversigt over forhåndsgodkendte fag fra cand.oecon.-uddannelsen kan du finde valgfag der allerede er forhåndsgodkendte til cand.merc. Vær dog opmærksom på eventuelle faglige forudsætninger. Tjek derfor altid kursusbeskrivelsen inden du tilmelder dig et af fagene. 

Tilmelding

Du tilmelder dig valgfag i Studieselvbetjeningen (STADS). Du skal bruge den tilmeldingsblanket, der er specifik for din uddannelse.

Har du efter tilmeldingsfristen ikke fået de ønskede fag pga. f.eks. aflysning af fag eller deltagerbegrænsning på et fag, vil du blive kontaktet via din studiemail, så du får mulighed for at dig tilmelde dig fag, hvor der er ledige pladser efter tilmeldingsrunden. 

AU Summer University
For fag på AU Summer University er tilmeldingsperioden anderledes. Du kan her læse mere information om tilmelding og udbuddet af valgfag på AU Summer University.  Afmelding af valgfag

Alle studerende, der er blevet tilmeldt deres ønskede fag efter tilmeldingsrunden, er bundet af deres valg. Det vil sige, at efter tilmeldingsfristens udløb kan tilmeldte valgfag ikke afmeldes eller udbyttes, og valgfaget udgør en bindende del af dit studieprogram.  

Når du er er tilmeldt et fag, kan dette derfor kun frameldes igen i forbindelse med:

 Du kan afmelde dig fag, hvis du kan dokumentere en af ovenstående  begrundelser. Men afmelding er kun muligt, hvis fagtilmeldingen på AU og gæstefag/udveksling/projektorienteret forløb er placeret på samme semester. Du kan derfor ikke afmelde fag på AU, til fordel for fag eller andre studierelevante aktiviteter, som foregår på et senere semester eller f.eks. i sommerperioden mellem to semestre.

Vær opmærksom på at der gælder særlige regler for Elitemodulet. Accepterer du tilbud om en plads på Elitemodulet, er tilmeldingen bindende efter 27. april. Det betyder, at du ikke kan afmelde eller udbytte din tilmelding til Elitemodulet efter 27. april. Tilmeldingen til Elitemodulet er også bindende, selvom du efter 27. april skulle få en aftale om projektorienteret forløb, udvekslingsophold eller optagelse som gæstefagsstuderende.

Dispensation til framelding 

Hvis ingen af de 3 ovennævnte frameldingsårsager gør sig gældende for dig, kan studienævnet give tilladelse til at framelde eller udskifte valgfag, såfremt der foreligger usædvanlige forhold, der konkret vurderes at have indflydelse på din mulighed for at gennemføre faget. Du søger om dispensation via mitstudie.au.dk.