Cand.merc.

Tilmeldingsperioder

  • Tilmelding til valgfag i efterårssemesteret: 1.-5. maj
  • Tilmelding til valgfag i forårssemesteret:    1.-5. november

Dine valgfagsmuligheder

Hvis du følger det normerede studieforløb på cand.merc. er dine valgfag placeret på dit 3. semester og svarer til ialt 30 ECTS valgfag. 

Da der findes flere valgfagsvarianter, betyder det, at du kan vælge imellem følgende muligheder:

Forhåndsgodkendelse og merit

Hvis du vil vælge fag uden for udbuddet af valgfag i din studieordning, skal du være ude i god tid, da du skal søge om forhåndsgodkendelse. Du kan i det følgende link finde oplysninger om at søge om forhåndsgodkendelse af fag fra andre universiteter.   

Oversigt over valgfag

Du kan læse om de forskellige valgfag i AU Kursuskatalog ved at søge på din uddannelse: 'Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.)' 

Fagklynger 

For at undgå sammenfald af timer og eksaminer sker planlægningen af undervisning og eksamen på cand.merc. med udgangspunkt i fagklynger. Fagklyngerne består af fag inden for samme fagområde. Time- og eksamensplanerne er planlagt, så der ikke er sammenfald af timer og/eller eksaminer inden for klyngen, mens der kan forekomme sammenfald af timer og/eller eksaminer imellem fag fra forskellige fagklynger. Du kan frit vælge fag i den fagklynge, som passer bedst ind i dit studieprogram.

Fagklynger for foråret 2020

Fagklynger for efteråret 2019

Hvis du vælger fag fra forskellige fagklynger, og det efter offentliggørelse af timeplaner viser sig, at der er sammenfald af timer, så har du mulighed for at vælge et andet valgfag inden studiestart.

Oversigt over forhåndsgodkendte fag fra cand.oecon
I oversigt over forhåndsgodkendte fag fra cand.oecon.-uddannelsen kan du finde valgfag der allerede er forhåndgodkendte til cand.merc.  

Tilmelding

Du tilmelder dig valgfag i Studieselvbetjeningen (STADS). Du skal bruge den tilmeldingsblanket, der er specifik for din uddannelse.

Har du efter tilmeldingsfristen ikke fået de ønskede fag pga. f.eks. aflysning af fag eller deltagerbegrænsning på et fag, vil du blive kontaktet via din studiemail, så du får mulighed for at dig tilmelde dig fag, hvor der er ledige pladser efter tilmeldingsrunden. 

AU Summer University
For fag på AU Summer University er tilmeldingsperioden anderledes. Du kan her læse mere information om tilmelding og udbuddet af valgfag på AU Summer University.  Afmelding af valgfag

Alle studerende, der er blevet tilmeldt deres ønskede fag efter tilmeldingsrunden, er bundet af deres valg. Det vil sige, at efter tilmeldingsfristens udløb kan tilmeldte valgfag ikke afmeldes eller udbyttes, og valgfaget udgør en bindende del af dit studieprogram.  

Når du er er tilmeldt et fag, kan dette derfor kun frameldes igen i forbindelse med:

  • Projektorienteret forløb (praktik) i henhold til reglerne herfor
  • Udvekslingsophold i henhold til reglerne herfor
  • Optagelse som gæstestuderende ved andre uddannelser/uddannelsesinstitutioner

 

Dispensation til framelding
Hvis ingen af de 3 ovennævnte frameldingsårsager gør sig gældende for dig, kan studienævnet give tilladelse til at framelde eller udskifte valgfag, såfremt der foreligger usædvanlige forhold, der konkret vurderes at have indflydelse på din mulighed for at gennemføre faget. Du søger om dispensation via mit.au.dk.

Studienævnet har ikke mulighed for at give dispensation til udskiftning af valgfag, når der er aflagt eksamensforsøg i faget. Dette gælder, uanset om du har fået 'U'(udeblevet) eller en numerisk karakter i faget.