Formalia

Den fulde beskrivelse af regler og formalia omkring specialet finder du her:

En normalside = 2400 anslag inklusiv mellemrum.

Følgende tæller IKKE med som del af en normalside:

  • Titelside
  • Indholdsfortegnelse
  • Bibliografi/kildehenvisning
  • Appendix

Ved beregning af antal anslag i relation til opgaver med tabeller, tabelnoter og figurnoter:
En normalside svarer til 2400 anslag inklusiv mellemrum.

Det maksimale antal sider betegnes X (fx max 20 sider). Således udgør det maksimale antal anslag X * 2400 inklusive mellemrum. Ligninger, tabeller, figurer, tabelnoter og figurnoter tæller med når sidetal beregnes; den plads, der optages af dette betegnes Y (fx 2,5 sider). Således X-Y normalsider er tilgængelige for almindelig tekst, dvs. de resterende tilgængelige tastetryk udgør (X-Y) * 2400 inklusive mellemrum.

Forsiden skal indeholde følgende oplysninger:

  • Titel (på dansk og engelsk)
  • Forfatterens navn
  • Vejleders navn
  • Institut
  • Afleveringsfrist (dato)
  • Opgaven må offentliggøres: ja/nej

Se evt. også vejledning i fagbeskrivelserne. Skriftlige opgaver afleveres via WISEflow (digital eksamen).
Læs mere om aflevering her.