Aflevering af speciale

Afleveringsdatoer for speciale

Første afleveringsdato for dig der påbegynder din specialeskrivning i:

  • Forårssemesteret: 15. juni
  • Efterårssemesteret: 15. januar

Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen den første hverdag inden afleveringsfristen.

Sådan afleverer du dit speciale

Upload dit speciale i WISEflow

Du skal aflevere dit speciale i WISEflow - du bliver tilmeldt i flowet i god tid før afleveringsfristen og vil modtage en notifikation fra WISEflow.
Bemærk at du ikke kan trække din besvarelse tilbage i Wiseflow, når du først har afleveret og at det er den elektroniske version af specialet, som er gældende.
Vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet og afleveret dit speciale korrekt.

Flowet er lavet som et gruppeflow. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade din opgave i et gruppeflow, så følg denne vejledning. Hvis du skriver som enkeltperson, så skal du uploade ved at oprette dig som en "enkeltmandsgruppe".

Ønsker du at aflevere før din fastsatte afleveringsfrist?

Hvis du gerne vil aflevere dit speciale tidligere end din afleveringsfrist, skal du være opmærksom på følgende:

  • Hvis du afleverer 14 dage eller mindre før din fastsatte afleveringsfrist, vil dit speciale først blive sendt til bedømmelse efter den fastsatte afleveringsfrist.
  • Hvis du afleverer mere end 14 dage før den fastsatte afleveringsfrist, vil dit speciale blive sendt til bedømmelse så hurtigt som muligt ,og bedømmelsesfristen vil være op til 6 uger fra afleveringstidspunktet. Du skal samtidig sende besked til Susanne Vang (susanne@ps.au.dk) om tidlig aflevering af specialet.
  • Hvis dit Flow ikke er åbnet på det tidspunkt, hvor du gerne vil aflevere, skal du kontakte studieadministrationen som kan være behjælpelige med dette. Du skal skrive til kandidat.bss@au.dk.

Særligt for tidlig aflevering i sommerperioden under andet eksamensforsøg:

Juli er bedømmelsesfri, og der skal derfor beregnes individuelle bedømmelsesfrister for tidlige afleveringer – som udgangspunkt vil bedømmelsesfristen være 4 uger + juli måned

Hvis du ikke afleverer dit speciale

Hvis du ikke afleverer specialet inden afleveringsfristen, har du brugt et eksamensforsøg. Du tilmeldes automatisk dit 2. eksamensforsøg. 

Du skal tage kontakt til din specialevejleder inden for de første 14 dage efter afleveringsfristen for 1. eksamensforsøg og i samarbejde med din vejleder udarbejde og aftale en revideret problemformulering.    

Det er dit ansvar at kontakte din specialevejleder for at igangsætte denne proces.  

Du har en frist på 3 måneder regnet fra den oprindelige afleveringsfrist til at aflevere specialet.

Samme procedure gør sig gældende, såfremt du ikke afleverer dit speciale ved 2. eksamensforsøg.

Hvis du ikke består dit speciale

Hvis du opnår en ikke-bestået karakter for et afleveret speciale, er der brugt et eksamensforsøg. 

Du skal tage kontakt til din specialevejleder inden for de første 14 dage efter bedømmelsesfristen og i samarbejde med din vejleder udarbejde og aftale en revideret problemformulering.    

Det er dit ansvar at kontakte din specialevejleder for at igangsætte denne proces.

Der er en frist på 3 måneder, regnet fra bedømmelsesfristen for dit første eksamensforsøg, til at aflevere specialet.  

Samme procedure gør sig gældende, såfremt du opnår en ikke-bestået karakter ved 2. eksamensforsøg.