Specialepladser

Specialepladser på Institut for Statskundskab

 • Instituttet har et antal specialepladser til rådighed for instituttetes specialestuderende. Disse er alle beliggende i Universitetsparken i bygning 1326.
 • Alle pladser vil som udgangspunkt blive delepladser og man vil selv skulle aftale, hvordan man vil fordele tiden blandt sig i de enkelte lokaler.
 • Det er en forudsætning for at få tildelt spe­ci­ale­plads, at du er statskundskabsstuderende og er tilmeldt spe­ci­a­le­skrivning.
 • Hvis du skriver speciale med en anden, kan du søge om at få plads i samme lokale.
 • Pladserne fordeles ved lod­træk­ning, da vi forventer langt større søgning end vi har pladser til rådighed.

Ansøgning

 • Du kan ansøge om specialeplads via dette link: https://events.au.dk/specialepladserefteraar2024
 • Man kan søge specialeplads for den periode, hvor man er tilmeldt til specialeaflevering i 1. forsøg, og der er ikke mulighed for at søge om forlængelse.
 • Husk at søge senest 3. august / 3. januar.
 • Fordeling af pladserne foregår ca. 14 dage før semestret starter.
 • Ansøgninger modtaget senere vil blive fordelt efter først-til-mølle-princippet.

Praktisk info

 • I fald du får tildelt en specialeplads og installerer din computer på pladsen, bør du være opmærksom på, at uni­ver­si­te­tets forsikring ikke dækker i tilfælde af tyveri fra de aflåste spe­ci­a­le­rum. Derfor er det en god idé at under­søge om din egen forsikring dækker, hvis uheldet skulle være ude.
 • På hvert kontor er der et lille skab til hver plads - husk selv at medbringe hængelås.
 • Man skal huske at afmelde sig, hvis man ikke benytter sig af pladsen. Når man har afleveret speciale, har man ikke længere ret til pladsen, og man skal derfor sørge for at rydde pladsen, så andre kan benytte den.