Specialevejleder

Din specialevejleder vil være en af instituttets fastansatte undervisere. Ph.d.-studerende kan dog ikke ønskes som vejledere. Du kan selv ønske en bestemt vejleder ved at udfylde onlineformularen med dit vejlederønske inden for de nævnte tidsfrister. Det er en god idé at kontakte vejlederen inden fristen og få afklaret, om vedkommende er den rette til dit emne, men dit ønske er først registreret, når formularen er udfyldt.

Det er ikke et krav, at der foreligger en færdig problemstilling, før du kan ønske en vejleder, men for at vejlederen kan vurdere, om det ligger inden for vedkommendes kompetencer, skal du angive et foreløbigt emne for specialet. Dette emne er ikke bindende.

Formularen giver desuden mulighed for, at du kan tilføje 1-2 navne på alternative vejlederønsker. Det er frivilligt, om du ønsker at udfylde dette felt, og der er ingen garanti for, at de alternative ønsker kan imødekommes.

Er du i tvivl om mulige vejledere inden for dit emne, kan du dels søge i kataloget over vejlederkompetencer i højre kolonne og dels kan du kontakte flere mulige vejledere for en kort samtale om din specialeidé. Er I flere, der skriver speciale sammen, kontakt da også vejlederne sammen, og udfyld formularen sammen.

Her er tidsfristerne, du skal være opmærksom på:

Forløb for tildeling af vejleder ved specialeskrivning i forårssemestret

 • 15. november - 5. december: Mulighed for korte samtaler med potentielle vejledere. Skriv til den eller de vejleder(e), du gerne vil have en kort samtale med om din specialeidé. I denne periode er der mulighed for at kontakte flere mulige vejledere og afklare, hvem der vil passe bedst til dit speciale.
 • Senest 5. december: Udfyld formularen med dit vejlederønske samt et foreløbigt emne for specialet. Her kan du kun ønske én vejleder, dog med mulighed for at angive 1-2 alternative forslag. Formularen findes på denne side
 • Herefter afklarer studieadministrationen og vejlederne, om alle ønsker kan imødekommes. Hvis en ønsket vejleder ikke kan påtage sig opgaven, vil studielederen hurtigst muligt finde en anden vejleder med kompetencer inden for specialets område.
 • Senest 15. december: Du modtager besked på din AU-mailadresse, om du har fået den ønskede vejleder, eller hvem der i modsat fald kan vejlede dig i stedet.
 • Efter tildeling bør du skrive til din nye vejleder snarest muligt og aftale første møde.

Forløb for tildeling af vejleder ved specialeskrivning i efterårssemestret

 • 15. maj - 5. juni: Mulighed for korte samtaler med potentielle vejledere. Skriv til den eller de vejleder(e), du gerne vil have en kort samtale med om din specialeidé. I denne periode er der mulighed for at kontakte flere mulige vejledere og afklare, hvem der vil passe bedst til dit speciale.
 • Senest 5. juni: Udfyld formularen med dit vejlederønske samt et foreløbigt emne for specialet. Her kan du kun ønske én vejleder, dog med mulighed for at angive 1-2 alternative forslag.
  Formularen findes på denne side.
 • Herefter afklarer studieadministrationen og vejlederne, om alle ønsker kan imødekommes. Hvis en ønsket vejleder ikke kan påtage sig opgaven, vil studielederen hurtigst muligt finde en anden vejleder med kompetencer inden for specialets område.
 • Senest 15. juni: Du modtager besked på din AU-mailadresse, om du har fået den ønskede vejleder, eller hvem der i modsat fald kan vejlede dig i stedet.
 • Efter tildeling bør du skrive til din nye vejleder snarest muligt og aftale første møde.

Vejlederrollen

Forud for valg af vejleder til dit speciale er det en god ide at overveje, hvad det er du har brug for vejledning til. Skal din vejleder primært være:

 • Faglig ekspert, med godt kendskab til forskningen og litteraturen indenfor det område du påtænker at skrive dig ind i?
 • Ekspert i den type data og de metoder, som du skal bruge i dit speciale?
 • Procesvejleder, der kan hjælpe med at strukturere og sætte deadlines, men ikke nødvendigvis med dit emne som primære forskningsområde?

Som oftest er vejlederen en blanding af ovestående, men det er vigtigt at overveje, hvad du tror du primært har brug for fra en vejleder, for at komme godt i mål med dit speciale. Det handler om kemi mellem specialeskriver og specialevejleder, men også i høj grad om forventningsafstemning.

 Det kan derfor være en overvejelse værd, at skrive ned, hvad det er, du forventer af en vejleder i din specialeproces. Du skal selv finde din vejleder blandt de fastansatte undervisere ved IFSK og i den forbindelse er det alment accepteret, at kontakte et par potentielle vejledere inden du bestemmer dig endeligt. Egentlig ”vejledershopping”, hvor du kontakter flere undervisere og måske endda flere gange inden du lægger dig fast på en vejleder, er ikke hensigtsmæssigt, men at forhøre sig indledningsvis ved 2-3 undervisere om muligheden for et specialevejledningsforløb kan være måden at finde en vejleder på. 

Vejledningsplan

Af uddannelsesbekendtgørelsen fremgår det, at der fra universitets side skal fastsættes en plan for specialevejledningen af den studerende.

Når du har fundet en vejleder, skal I sammen forventningsafstemme og planlægge forløbet:

 • Hvornår er der behov for vejledning?
 • Intervaller for møder?
 • Vejledningens karakter (eks. procesvejledning eller kun faglig sparring)?
 • Hvor meget og hvilke dele af specialet vil vejleder læse undervejs?

Rollefordelingen mellem specialeskriver og vejleder:

Specialeskriver

Beslutter, arbejder

Vejleder

Konsulent, bedømmer

 • Finde på
 • Træffe valg
 • Strukturere
 • Producere

 

 • Udfordre/facilitere/begrænse
 • Bevidstgøre om konsekvenser af valg
 • Give overblik og konkret feedback
 • Give karakter sammen med censor

 

 

Husk at specialet altid vil være ”work in progress”, og det gode specialeforløb afsluttes med et speciale, der afleveres indenfor tidsfristen.