Gode råd til specialet

Specialegrupper

Undervejs i specialeprocessen kan man have glæde af at diskutere specialets problemstillinger med andre studerende. De fleste får nogen til at læse korrektur på specialet inden aflevering, men der er jo ikke noget i vejen for at bruge hinanden meget mere og tidligere i skriveprocessen. For eksempel kan man få andre til at kommentere ens synopsis, læse halvfærdige udkast til enkelte afsnit mv. Desuden kan en fast gruppe hjælpe én med at opretholde selvdisciplinen. Især hvis man mødes relativt ofte kan samarbejdet være med til at tydeliggøre om specialet flytter sig eller ej.

Det er selvfølgelig oplagt at finde sammen med nogle, der skriver inden for det samme fagområde som én selv. Fordelen herved er, at man kan inspirere hinanden i teoretiske diskussioner, finde litteraturhenvisninger hos hinanden, måske diskutere specifikke teoretikere eller bøger osv.

De fleste vil imidlertid også kunne få meget ud af at diskutere specialet med nogen, der ikke har en særlig forhåndsviden om det konkrete emneområde især i forhold til det strukturmæssige i opgaven

Nyttige links

Nyttig litteratur 

  • ”Færdig til tiden – sådan planlægger og styrer du specialet” af Annegrethe Jørgensen. (Bogen står til udlån i studievejledningen).
  • "Kunsten at skrive speciale - Hvordan man udarbejder skriftlige opgaver" af Umberto Eco. (Bogen står til udlån i studievejledningen).
  • "Specielt om specialer: hovedsageligt om hovedopgaver - koncentreret om kandidatafhandlinger" af Peter Stray Jørgensen og Lotte Rienecker. (Bogen står til udlån i studievejledningen).
  • "Vejledning i akademisk opgaveskrivning" af Thomas Holme Hansen, Marie Lund og Henrik Kaare Nielsen. (Bogen står til udlån i studievejledningen).