Projektseminar

I stedet for de almindelige seminarer på kandidatuddannelserne kan du vælge et projektseminar, der kan ækvivalere et politologisk eller et samfundsvidenskabeligt seminar. 
 
Projektseminaret består af en gruppe på mindst 3 studerende, der sammen har lyst til at beskæftige sig intensivt og selvstændigt med et selvvalgt emne under vejledning af en underviser ved Institut for Statskundskab. Formalia for gruppeopgaven fremgår af kursusbeskrivelsen.

Du kan højest gennemføre to projektseminarer – i ikke for tæt beslægtede emner – i løbet af dit studieforløb.

Der er ikke undervisning i forbindelse med projektseminaret, og I skal selv finde og lave en aftale med en vejleder på instituttet.

Forhåndsgodkendelse og tilmelding

Når du og dine studiekammerater (mindst tre personer i alt) har dannet en projektgruppe, skal I søge om forhåndsgodkendelse af projektseminaret. I skal kun indsende en ansøgning pr. gruppe, hvor navnene på alle gruppemedlemmer fremgår.

I søger forhåndsgodkendelse ved at logge ind på mitstudie.au.dk:

  • Tryk på 'Ansøgning ved dit studienævn'.
  • Tryk på ’Søg forhåndsgodkendelse for et kursus på en anden uddannelsesinstitution’ 

Jeres ansøgning skal indeholde følgende:

  • Beskrivelse af projektseminarets problemfelt
  • Projektseminarets pensumramme
  • Godkendelse af ovenstående fra vejleder

Projektseminaret skal senest været godkendt ved semesterstart, og I skal derfor søge om forhåndsgodkendelse i god tid. Vær i denne forbindelse opmærksom på, at der ikke behandles ansøgninger i sommerferien.

Når forhåndsgodkendelsen er givet, vil tilmeldingen til projektseminaret falde endeligt på plads, og du vil kunne se tilmeldingen i studieselvbetjeningen (STADS) og på mitstudie.au.dk.

Inspiration til projektseminarer

Nedenfor finder du eksempler på tidligere projektseminarer foreslået af underviserne:

Politisk teori


Offentlig forvaltning