Tilmelding til individuelt politologisk seminar

Som et led i kandidatuddannelsen har du mulighed for at tage ét individuelt politologisk seminar, hvor du arbejder med et selvvalgt emne.

I AU Kursuskatalog finder du en kursusbeskrivelse af læringsmål og eksamensoplysninger for Individuelt politologisk seminar.

Sådan tilmelder du dig individuelt politologisk seminar

Inden du kan påbegynde et individuelt politologisk seminar, skal du følge disse trin:

Inden fagtilmeldingsperioden

1. Find og indgå aftale med vejleder

Inden fagtilmeldingsperioden er det dit eget ansvar at finde og indgå aftale med en vejleder, dvs. en videnskabelig medarbejder fra Institut for Statskundskab. 

Såfremt du inden fagtilmeldingsperioden ikke har kunnet træffe aftale med en vejleder, bedes du kontakte studieleder/kursusansvarlig. Du finder kontaktoplysninger i kursusbeskrivelsen.

Din aftale med en vejleder og godkendelse af emnet skal være foretaget senest i forbindelse med fagtilmeldingsperioden for seminarer/kandidatfag.

I fagtilmeldingsperioden

2. Tilmelding

Du tilmelder dig Individuelt politologisk seminar i studieselvbetjeningen (STADS) i fagtilmeldingsperioden for seminarer/kandidatfag. Du logger ind i studieselvbetjeningen (STADS) via mitstudie.au.dk.

3. Registrering af aftale med vejleder

Når du har lavet en aftale med din vejleder, skal dette registreres i studieadministrationen. Det gør du ved at sende en mail til kandidat.bss@au.dk senest i fagtilmeldingsperioden (husk at sende mailen fra din studiemail).

Skriv i mailens emnefelt: ”Vejlederaftale: Individuelt politologisk seminar”

Din mail skal indeholde:

  • dit navn og studienummer
  • navn på vejleder
  • tidspunkt for skriveperioden (forårs- eller efterårssemester)

Er der særlige omstændigheder, der gør, at du først bliver tilmeldt ’Individuelt politologisk seminar’ efter fagtilmeldingsperioden, sender du mailen til kandidat.bss@au.dk, så snart du er blevet tilmeldt.