Specialet på NS

Generel vejledning til specialer

Du kan finde Healths generelle vejledning til specialet her

Health Studier tilmelder dig forårets specialeperiode inden 1. november hvorefter du bedes tjekke din tilmelding via STADS (selvbetjening).

Når du først er tilmeldt, og forårssemestret begynder, så vil du kunne finde alle vigtige informationer (deadlines, tid, sted mm.) omkring dit specialeforsvar via Digital Eksamen.

Har du yderligere spørgsmål efter gennemlæsning af studieportalens generelle vejledning til specialer, så kontakt endelig Studievejledningen.

Kick-off og workshops

Studievejledningen og fagmiljøet afholder speciale-kickoff i god tid før specialestart.

Tid og sted annonceres på arrangementskalenderen. Desuden sender vi Invitationer på au-mail.

Hvis du har et forskudt studieforløb fx. på grund af barsel eller sygemelding, er du naturligvis stadig meget velkommen til kickoff - det er for alle, der skal begynde deres speciale i det efterfølgende semester. 


Instituttet tilbyder desuden faglige workshops i løbet af selve speciale skriveperioden. Fagmiljøet melder selv ud om deres workshops på Brightspace.

Speciale opgaveformulering

Vejleder tildeling
Du skal indsende speciale opgaveformulering incl. vejlederønsker, så Uddannelsesleder kan tildele dig en vejleder. Opgaveformuleringen skal være så kort som mulig. I listen over vejlederemner kan du finde navnene på de vejledere, som du har mulighed for at ønske. Oversigt over vejlederfordelingen offentliggøres via Digital Eksamen inden 1. december (forår) og inden 1. juli (efterår).

Inspiration
Her kan du måske finde inspiration til din opgaveformulering/specialeopgave:

Opgavebank (opgaver til inspiration)
Emnebank (emner til inspiration)

Specialemakker
Har du valgt at skrive dit speciale sammen med en medstuderende, så skal I begge indsende både opgaveformulering og kontrakt.

Vejledning
Forårets vejledning begynder officielt den 1. februar, men der vil være mulighed for at bruge 1 ud af de i alt 8 vejledninger à 45 min. inden 1. februar efter nærmere aftale med vejleder. Den enkelte vejleder kan vælge at tilbyde dele af vejledningen som fællesvejledninger for egne studerende.

Deadline
Opgaveformulering indsendes elektronisk senest den 15. november kl. 12 (forår) og 27. juni kl. 12 (efterår). Du skal logge på med dit brugernavn - læs her, hvis du er i tvivl.

Specialekontrakt

Her kan du finde eksempel på specialekontrakt, så du kan forberede dig på spørgsmålene i kontrakten inden indsendelse:
Sygepleje - Sundhedsfaglig - Optometri

Du udarbejder din kontrakt i samarbejde med en vejleder.

Specialemodel
Du finder de mulige specialemodeller i din studieordning. I selve kontrakten skal du bare oplyse hvorvidt du skriver individuelt (f.eks. i artikelform), sammen med makker eller du evt. er indskrevet på Kandidat/Ph.d. ordning.

Fagområde
Er du indskrevet på Kandidatuddannelsen i sygepleje, så bedes du vælge enten ”sygepleje, klinisk” eller ”sygepleje, teoretisk" som fagområde.

Specialemakker
Har du valgt at skrive dit speciale sammen med en medstuderende, så skal I begge indsende både opgaveformulering og kontrakt.

Opgaveformulering
Din vejleder skal godkende den endelige opgaveformulering (foreløbig titel, metode mm.) før du kan indsende kontrakten.

Opbevaring og behandling af data
Der vil blive oprettet en såkaldt VDI løsning ud fra oplysningerne fra din specialekontrakt (vejledernavn, mailadr. mm.). Se mere under afsnittet om Opbevaring og behandling af data.

Deadline
Senest d. 15. januar kl. 12 (forår) / 15. august kl. 12 (efterår) skal Uddannelsesleder have modtaget den udfyldte digitale specialekontrakt incl. opgaveformulering..

Du finder link til specialekontrakten her på siden (grøn boks).
Du skal logge på med dit brugernavn - læs her, hvis du er i tvivl.

Opbevaring og behandling af data

Retningslinjer for brug af data
Her på Studieportalen kan du finde vigtig information omkring brugen af data.

Opbevaring af data
Institut for Folkesundhed tilbyder en virtual desktop interface (VDI) til sikker opbevaring og behandling af data, der indeholder personfølsomme oplysninger, som skal analyseres i forbindelse med dit kandidatspeciale. Vær opmærksom på at du skal oplyse vejleder(e)s AUID i specialekontrakten til oprettelse af VDI.

Informationsmøde om VDI
Instituttet afholder informationsmøde om opbevaring af data og VDI i starten af semestret. Nærmere information udsendes via Brightspace.

Får du udleveret forskningsdata til dit speciale?
Så skal du ifølge disse retningslinjer for databeskyttelse udfylde en blanket, som du, din vejleder og Institutleder underskriver. Blanketten er kun til brug for specialer på Institut for Folkesundhed.

Skulle det være aktuelt for dig, så skal du:

 • udfylde ovenstående online blanket
 • gemme blanketten og sende den pr. mail til institutleder Ole Bækgaard Nielsen obn@ph.au.dk
 • skrive emnetitel "Videregivelse af data - til underskrift"
 • du får herefter blanketten retur pr. mail fra institutleder

Samler du selv data ind, eller får udleveret kvalitetssikringsdata, skal du ikke udfylde blanketten.

Kontaktpersoner
Har du spørgsmål til ovenstående, så er du meget velkommen til at tage kontakt til Christina Dahm (faglig kontaktperson) – eller din studie-/uddannelsesleder. Hvis du har tekniske spørgsmål eller problemer med adgang mm., så skal du kontakte Health IT support.

Aflevering af specialeopgave

Obligatoriske spørgsmål
Du skal svare på nogle obliatoriske spørgsmål når du afleverer dit speciale via Digital Eksamen og det kan derfor være en rigtig god idé at starte processen i god tid før deadline.

 • Specialetitel
   
  Du skal registrere både dansk titel og engelsk titel på dit speciale til brug i eksamensbeviset.
 • Fortroligt materiale
  Du vil også blive spurgt om specialet indeholder fortroligt materiale – og i denne sammenhæng kan det være personoplysninger eller fortrolig information fra erhvervssamarbejde. Du kan læse mere om det her:
 • Publicering
  Du skal tage stilling til om du ønsker at publicere din opgave i AU's projektbibliotek.

Speciale 2 & 2
Hvis du skriver speciale sammen med en medstuderende, så skal blot én af jer aflevere/uploade opgaven via Digital Eksamen.

Deadline for aflevering
Information om afleveringsfrister finder du under Healths generelle vejledning til specialet. Præcis dato og tidpunkt ser du via Digital Eksamen.

Mundtligt forsvar

Sommer
Det mundtlige forsvar forventer vi ligger i uge 25. 

Den foreløbige forsvarsplan (med dato) forventes offentliggjort via Digital Eksamen inden:

d. 1. maj

Den endelige forsvarsplan (med dato, tid og sted) offentliggøres via Digital Eksamen snarest muligt efter: 

d. 1. juni 

Vinter
Det mundtlige forsvar finder typisk sted i uge 4, januar.

Det vil desværre ikke være muligt at ønske forsvarsdato.

Specialepladser på Institut for Folkesundhed

Ansøg om specialeplads

Som studerende på:

 • Sundhedsfaglig kandidat
 • Kandidat i Folkesundhedsvidenskab
 • Kandidat i Sygepleje
 • Master i Klinisk Sygepleje

har du mulighed for at søge om en specialeplads på Institut på Folkesundhed i Aarhus.

Instituttet har 30 specialepladser på Dalgas Avenue (fordelt på 24 til idræt og 6 til de sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser) samt 6 specialepladser i Bygning 1267 til de sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser.

Pladserne udloddes hvert semester, og ansøgningsfristerne er:

 • Foråret: 15. januar kl. 12
 • Efteråret: 15. august kl. 12


Ansøg via specialepladsformularen her.

Du skal logge på med dit brugernavn - læs her, hvis du er i tvivl.

Du vil få besked via din post.au.dk mail, om du har fået en specialeplads senest 1. februar eller 1. september.

Adgang til lokalet fås ved henvendelse til Martin Hawkins på mail mh@ph.au.dk (Dalgas Avenue) eller Liselotte Ovesen Liselotte@ph.au.dk (Bygning 1260).

Retningslinjer for den tildelte specialeplads
Med din underskrift accepterer du din del af ansvaret for lokalet - dvs. oprydning og vedligehold af inventar. Der gælder særlige regler i Bygning 1267, da kontoret med specialepladserne ligger på personalegang.

Du hæfter personligt for nøglekort og nøgle. Pris ved mistet nøgle er 300 kr. Ved misvedligehold af specialepladsen fratages du øjeblikkeligt adgangen.

Eksamensbevis og dimission

Eksamensbevis
Du vil få dit eksamensbevis tilsendt via e-boks. Se mere om frister mm. her.

Dimission
Instituttet afholder den årlige dimission i uge 26, juni. Du vil som kommende dimittend få mere information om tilmelding mm. pr. mail.