Eksamen Arts

Digital eksamen på Arts

Bundne og frie skriftlige hjemmeopgaver, også dem med efterfølgende mundtlig prøve, afvikles digitalt via systemet "Digital Eksamen".

Stedprøver (haleksamen): Nogle stedprøver afvikles også digitalt. Du kan se i din eksamensplan, om din stedprøve er digital.

Specialer: 

Specialer skal afleveres på den digitale eksamensplatform, Digital Eksamen. (Hvis der indgår et produkt i specialet, skal selve produktet afleveres i Studiecenter Arts – den øvrige del af specialet skal afleveres digitalt.) 

Du skal være opmærksom på, at dit speciale skal være uploadet inden kl. 14.00 på afleveringsdagen. Sørg for at være i god tid.

Hvordan foregår Digital Eksamen?

Du får tilsendt en notifikationsmail, når din eksamen aktiveres i Digital Eksamen. Hold i øvrigt også altid øje med din eksamensplan, hvor du finder information om eksamen for dit fag.  

Det er vigtigt: 

  • at afleveringsfristen inden kl. 14 overholdes (andre regler/frister for prøver under tilsyn). Opgaver modtaget efter fristen afvises
  • at huske at trykke på knappen 'Aflever' i systemet, når du er nået til at være helt færdig og er endeligt klar til at aflevere (du kan dog, før afleveringsfristen, godt redigere i en allerede afleveret opgave) - det er altid den senest afleverede opgave, der ligger i systemet - opgaver afleveret for sent afvises
  • at forberede dig på forhånd i forhold til hvad der skal foregå inden du kan/skal aflevere her: Digital Eksamen
  • at du – hvis du oplever systemmæssige problemer med Digital Eksamen, der forhindrer dig i at aflevere inden for fristen – sørger for at dokumentere problemet ved f.eks. et screendump med dato og klokkeslæt. Samtidig er det vigtigt, at du afleverer så hurtigt som muligt, når problemet er løst.
317746 / i40