Eksamen Arts

Digital eksamen på Arts

Bundne og frie skriftlige hjemmeopgaver, også dem med efterfølgende mundtlig prøve, afvikles digitalt via systemet "Digital Eksamen".

Stedprøver (haleksamen): Nogle stedprøver afvikles også digitalt. Du kan se i din eksamensplan, om din stedprøve er digital.

Specialer: 

Studerende på IKK og IKS:
Efter d. 1. juli 2016 skal studerende på IKK og IKS med undtagelse af studerende på Filosofi og Idéhistorie aflevere speciale digitalt.

Studerende på DPU:
Fra d. 1. januar 2017 skal alle studerende på DPU aflevere speciale digitalt.
Hvis du afleverer inden 1. januar 2017, skal du aflevere i papirform.

Hvordan foregår Digital Eksamen?

Du får tilsendt en notifikationsmail, når din eksamen aktiveres i Digital Eksamen. Hold i øvrigt også altid øje med din eksamensplan, hvor du finder information om eksamen for dit fag.  

Det er vigtigt: 

  • at afleveringsfristen inden kl. 14 overholdes (andre regler/frister for prøver under tilsyn). Opgaver modtaget efter fristen afvises
  • at huske at trykke på knappen 'Aflever' i systemet, når du er nået til at være helt færdig og er endeligt klar til at aflevere (du kan dog, før afleveringsfristen, godt redigere i en allerede afleveret opgave) - det er altid den senest afleverede opgave, der ligger i systemet - opgaver afleveret for sent afvises
  • at forberede dig på forhånd i forhold til hvad der skal foregå inden du kan/skal aflevere her: Digital Eksamen
  • at du – hvis du oplever systemmæssige problemer med Digital Eksamen, der forhindrer dig i at aflevere inden for fristen – sørger for at dokumentere problemet ved f.eks. et screendump med dato og klokkeslæt. Samtidig er det vigtigt, at du afleverer så hurtigt som muligt, når problemet er løst.