Forudsætninger for at gå til eksamen

I nogle fag kan der være en eller flere forudsætninger, som du skal opfylde, for at kunne gå til eksamen. Forudsætningen for at gå til eksamen kan f.eks. være, at du afleverer eller får godkendt en opgave, et produkt eller gennemfører et projekt forud for eksamen.

Hvis der er et krav, er det beskrevet i studieordningen, hvad du skal gøre, for at kunne deltage i eksamen. Du finder beskrivelsen under overskriften ’Forudsætninger for prøvedeltagelse'. Du kan også møde betegnelsen ’forudsætningskrav’.

Hvis du ikke har opfyldt kravet, kan du ikke deltage i eksamenen, og du bruger et prøveforsøg.

Hvor kan jeg se, om der er et krav, jeg skal opfylde før min eksamen?

Hvis der er et krav, er det beskrevet i studieordningen, hvad du skal gøre, for at kunne deltage i eksamen.

Du finder beskrivelsen under overskriften ’Forudsætninger for prøvedeltagelse'. Du kan også møde betegnelsen ’forudsætningskrav’.

Hvornår skal jeg have opfyldt forudsætningskravet?

Din underviser skal godkende, at kravet er opfyldt forud for eksamens start.

Ordinær prøve

Ved ordinære prøver skal du overholde den frist, din underviser har fastsat og meldt ud på Brightspace.

Omprøve

Du skal kun opfylde forudsætningen for at gå til en eksamen én gang. 

Hvis du skal til omprøve og allerede har opfyldt kravet ved et tidligere prøveforsøg, skal du derfor ikke opfylde det igen.

Hvis du skal til en omprøve med forudsætningskrav, og du ikke allerede har opfyldt kravet i forbindelse med tidligere prøveforsøg, skal du opfylde det, inden du kan deltage i omprøven.

Hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, for at opfylde kravet, skal du kontakte din underviser. Du skal samtidig være opmærksom på fristen for at opfylde forudsætningskravet:

 • Omprøve i samme semester som den ordinære prøve
  Fristen for at opfylde kravet er den samme som fristen for tilmelding til omprøven.
  Du kan se fristen i din eksamensplan.
 • Omprøve i et andet semester
  Kravet skal være opfyldt senest:
  • 1. maj ved sommereksamen
  • 1. november ved vintereksamen
 • Læs mere om omprøver og frister.