Tilmelding til eksamen på Arts

Når du er tilmeldt undervisning, er du også tilmeldt eksamen

  • Obligatoriske fag:
    Du bliver automatisk tilmeldt både undervisning og det første prøveforsøg til eksamen.
  • Valgfrie elementer:
    Du skal selv tilmelde dig undervisning på valgfag og andre valgfrie elementer. Når du har tilmeldt dig undervisningen, er du også tilmeldt det første prøveforsøg til eksamen.

Tjek din tilmelding

Du skal selv tjekke at du er korrekt tilmeldt inden udgangen af tilmeldingsperioden. Du kan se dine tilmeldinger på din studietidslinje på mitstudie.au.dk.

Tilmeldingsperioder:

  • 1.-5. maj: tilmelding til kurser i efterårssemestret

  • 1.-5. november: tilmelding til kurser i forårssemestret

Omprøve

Hvis du skal til omprøve, skal du selv tilmelde dig.

Hvis du er blevet afmeldt

Hvis du er blevet afmeldt en eksamen - fx på baggrund af en dispensation - skal du kontakte Studiecenter Arts, hvis du vil tilmeldes eksamen igen.

Særligt for masterstuderende

Er du masterstuderende, kan du finde information om eksamenstilmelding på siden Information til masterstuderende

Problemer med tilmelding?

Hvis du har haft orlov, har fået dispensation, har været på barsel eller af andre årsager ikke selv kan tilmelde dig - eller hvis du iøvrigt har problemer med at til- eller afmelde dig - skal du kontakte Studiecenter Arts inden fristens udløb. Gem din kvittering som dokumentation for, at du har henvendt dig rettidigt.

Ved problemer med login og tekniske problemer