Anonymisering af opgaver | Studerende på Arts

På Arts er stedprøver og bundne hjemmeopgaver anonymiserede. Det betyder at bedømmerne (eksaminator/censor) ikke kan se dit navn eller studienummer.

Du må derfor ikke angive navn, studienummer eller anden ID i din besvarelse eller som en del af filnavnet på din besvarelse.

I stedet skal du angive et Flow løbenummer. Du finder dit Flow løbenummer under ”2. Omslag” og så "Vis omslag" i WISEflow.

OBS: Hvis der også er mulighed for gruppeaflevering på prøven, så vil du først kunne se dit flow-løbenummer efter gruppen er dannet.

Det vil fremgå af teksten på den enkelte eksamen i WISEflow, hvis en prøve er anonymiseret.


OBS: For at understøtte god vejledning og muligheden for at få feedback vil de frie hjemmeopgaver ikke blive anonymiseret.

Anonymiserede gruppeopgaver

Hvis du skal aflevere en anonymiseret opgave som del af en / i en gruppe, skal bedømmerne kunne vurdere og bedømme dit bidrag. Det skal derfor fremgå entydigt af opgaven, hvilke(n) del(e) af opgaven, du er ansvarlig for. Du og dine medstuderende skal anføre jeres Flow løbenummer i det afsnit, I hver især har skrevet. Hverken jeres navn eller studienummer må fremgå af opgaven.

Alle gruppemedlemmers Flow løbenumre og kursusnavn skal fremgå af sidehovedet på alle sider af jeres eksamensopgave.