Sygdom ved eksamen

Bliver du syg i forbindelse med en eksamen, anbefaler vi, at du kontakter din læge, så du kan dokumentere, at du er syg i eksamensperioden.

Det giver dig mulighed for at melde dig syg til din eksamen. Det gør du ved at søge dispensation til at blive afmeldt din eksamen, så du undgår at bruge et eksamensforsøg.

Hvis det er dit første eksamensforsøg, kan du desuden søge om at blive tilmeldt omprøve (i samme eller et senere semester) uden at have brugt et eksamensforsøg ved den ordinære eksamen.

Læs her, hvordan og hvornår du skal sygemelde dig, afhængigt af din eksamenstype.

Fri hjemmeopgave

Hvis sygdom forhindrer dig i at aflevere en fri hjemmeopgave, kan du frem til afleveringsdatoen søge om at blive afmeldt eksamen.

Opsøg din læge og få en lægeerklæring, der godtgør, at din sygdom er af en sådan karakter, at du ikke er i stand til at aflevere opgaven inden for fristen.

 • Benyt formularen ’Dispensation’ på mitstudie.au.dk
 • Husk at angive, hvilken eksamen du ønsker at blive afmeldt, og om du evt. ønsker at gå til omprøve i samme eller et senere semester
 • Vedhæft din lægeerklæring

Bunden hjemmeopgave

Bliver du syg i forbindelse med en bunden skriftlig eksamen, kan du frem til dagen, hvor du får udleveret dit eksamensspørgsmål, søge om at blive afmeldt din eksamen.

Søg læge med det samme og få en lægeerklæring, der godtgør, at din sygdom er af sådan en karakter, at du ikke kan gennemføre eksamen.

 • Benyt formularen ’Dispensation’ på mitstudie.au.dk 
 • Husk at angive, hvilken eksamen du ønsker at blive afmeldt, og om du evt. ønsker at gå til omprøve i samme eller et senere semester
 • Vedhæft din lægeerklæring

Mundtlig eksamen

Hvis du bliver syg i forbindelse med en mundtlig eksamen og ikke kan møde op, kan du søge om at blive afmeldt eksamen frem til dit eksamenstidspunkt. 

Søg læge med det samme, og få en lægeerklæring, der godtgør, at din sygdom er af sådan en karakter, at du ikke kan gennemføre eksamen.

 • Benyt formularen ’Dispensation’ på mitstudie.au.dk
 • Husk at angive, hvilken eksamen du ønsker at blive afmeldt, og om du evt. ønsker at gå til omprøve i samme eller et senere semester
 • Vedhæft din lægeerklæring
 • Giv evt. besked til din eksaminator om, at du er forhindret i at møde op, eller send en mail til Studiecenter Arts.

Mundtlig eksamen med synopsis

Hvis du bliver syg i forbindelse med en mundtlig eksamen med synopsis og ikke kan gennemføre din eksamen, kan du søge om at blive afmeldt eksamen frem til fristen for at aflevere din synopsis. 

Søg læge med det samme, og få en lægeerklæring, der godtgør, at din sygdom er af sådan en karakter, at du ikke kan gennemføre eksamen.

 • Benyt formularen ’Dispensation’ på mitstudie.au.dk
 • Husk at angive, hvilken eksamen du ønsker at blive afmeldt, og om du evt. ønsker at gå til omprøve i samme eller et senere semester
 • Vedhæft din lægeerklæring
 • Giv evt. besked til din eksaminator om, at du er forhindret i at møde op, eller send en mail til Studiecenter Arts.

Bliver du syg, efter at du har afleveret din synopsis, vil du have mulighed for at tilmelde dig omprøven og senere søge om et 4. eksamensforsøg, hvis du får brug for det.

Undervisningsdeltagelse som prøveform

Hvis du bliver syg undervejs i semestret, så du ikke er i stand til at leve op til kravet om undervisningsdeltagelse, kan du søge dispensation til at blive afmeldt eksamen. Du skal søge senest ved undervisningsforløbets afslutning.

Søg læge med det samme, og få en lægeerklæring, der godtgør, at din sygdom er af sådan en karakter, at du ikke er i stand til at leve op til kravet om undervisningsdeltagelse.  

 • Benyt formularen ’Dispensation’ på mitstudie.au.dk
 • Husk at angive, hvilken eksamen du ønsker at blive afmeldt, og om du evt. ønsker at gå til omprøve i samme eller et senere semester
 • Vedhæft din lægeerklæring

Speciale

Hvis du bliver syg, mens du skriver speciale, og ikke er i stand til at aflevere inden for fristen, kan du søge dispensation til at få udsat din afleveringsfrist.  

Du skal søge inden afleveringsfristen for det eksamensforsøg, som du har været syg under.

Søg læge med det samme, og få en lægeerklæring, der godtgør, at din sygdom er af sådan en karakter, at du ikke er i stand til at arbejde på dit speciale.   

Læs mere om udsættelse af afleveringsfristen


FAQ

Bør jeg deltage i eksamen, selvom jeg er syg?

Hvis du op til eller i forbindelse med eksamen er syg i sådan en grad, at det påvirker din faglige præstation, anbefaler vi, at du søger dispensation til at blive afmeldt i stedet for at deltage i eksamen.

Hvis du deltager i eksamen (eller afleverer en opgave til bedømmelse) uden at bestå i en periode, hvor du er syg, vil din lægeerklæring som udgangspunkt tillægges mindre vægt, hvis du senere søger om et ekstra prøveforsøg på grund af sygdom. Det skyldes, at studienævnet vil lægge vægt på, at du selv har valgt at gennemføre eksamen på trods af eventuel sygdom.

I praksis betyder det, at det er sværere at få tildelt et ekstra prøveforsøg, hvis du har deltaget i eksamen og modtaget en ikke-bestået bedømmelse, på trods af at du efterfølgende kan dokumentere, at din studieevne har været påvirket af sygdom i forbindelse med din eksamen.


Hvornår skal jeg senest melde mig syg til min eksamen?

Du skal senest melde dig syg ved at søge dispensation, inden din eksamen går i gang – eller inden afleveringsfristen, hvis det drejer sig om en fri hjemmeopgave.

Du bruger et prøveforsøg, hvis du ikke deltager i prøven og ikke har søgt om dispensation, i rette tid.


Hvad er mine muligheder, hvis jeg ikke når at melde mig syg/blive afmeldt?

Når du ikke at søge dispensation til at blive frameldt eksamen, kan du senere søge om dispensation til at få tildelt et ekstra eksamensforsøg.

Det er dog først muligt at søge om et ekstra eksamensforsøg, hvis du har brugt alle tre eksamensforsøg uden at bestå. Du skal samtidig kunne dokumentere, at du var syg ved et af de brugte eksamensforsøg.


Kan jeg melde mig syg, selvom jeg endnu ikke har en lægeerklæring?

Hvis du ikke kan nå at få lavet en lægeerklæring inden fristen for at framelde dig eksamen, anbefaler vi, at du indsender din dispensationsansøgning og senere eftersender din lægeerklæring.

Det er dog vigtigt, at du har været i kontakt med din læge, mens du var syg.

Du kan også vente med at søge dispensation, til du evt. får brug for et ekstra eksamensforsøg. I det tilfælde skal du blot sikre dig, at din læge senere vil kunne dokumentere, at du var syg i forbindelse med det eksamensforsøg, hvor du udeblev pga. sygdom.


Hvornår kan jeg gå til omprøve?

Du kan se, hvornår der udbydes omprøve og hvornår du skal tilmelde dig her.