Generelt om eksamen på Arts

Eksamensformer

Hvis du er i tvivl om, hvilke eksamensformer der findes på din uddannelse, kan du finde svaret i din studieordning, som du kan finde på mitstudie.au.dk.

Undervisningsdeltagelse som eksamensform

Nogle kurser beståes ved undervisningsdeltagelse. Kravene til din deltagelse fastsættes af din underviser og kommunikeres på Brightspace ved semestrets start.

Hvis du ikke opfylder kravet om undervisningsdeltagelse, bruger du dit første prøveforsøg. Du er selv ansvarlig for at tilmelde dig omprøve, der vil have en anden form.

Undervisnings- og eksamenssprog

Hvor finder jeg information om sproget på mine kurser og eksamener?

Du kan finde information om undervisningssproget i kursuskataloget. Regler for eksamenssproget fremgår af din studieordning.  

Arts’ politik for undervisnings- og eksamenssprog

Eksamenssproget følger som hovedregel undervisningssproget.

På en række uddannelser indgås aftale med underviser/eksaminator om, at eksamen foregår på dansk, hvor undervisningen er foregået på engelsk, eller engelsk, hvor undervisningen er foregået på dansk.   

Undtaget fra denne mulighed for at lave en særlig aftale er: 

  • Fag, hvor sprogkundskaber udprøves – her er eksamenssproget altid det studerede sprog og evt. dansk (f.eks. i oversættelsesfag) 
  • Samtlige fag på uddannelser, der udbydes på engelsk. Her er der kun mulighed for undervisning og eksamen på engelsk.  

Hvis der er undervist på flere sprog, har den studerende mulighed for at vælge hvilket sprog vedkommende vil aflægge eksamen på. 

Hvis eksamen udbydes på dansk, er der desuden mulighed for at aflægge eksamen på svensk eller norsk.  

FAQ om undervisnings og eksamenssprog

Har jeg altid ret til at gå til eksamen på alle de sprog, der er angivet for et fag i studieordningen?

Nej, de sprog, der står angivet i studieordningen, er de sprog, som er mulige at udbyde et fag på. Det konkrete sprog kan derfor variere fra udbud til udbud. Du har som udgangspunkt kun mulighed for at gå til eksamen på det/de sprog, som undervisningen har været afholdt på. Du skal derfor kigge i Kursuskataloget for at se, hvilke sprog det drejer sig om i det konkrete udbud.

Herudover er der på en række uddannelser mulighed for at træffe aftaler med underviser om at gå til eksamen på et andet sprog. Det vil være angivet i studieordningen over studiediagrammet, hvis dette er muligt på den enkelte uddannelse, samt hvilke muligheder der er.

Hvis et fag undervises på flere sprog, kan jeg så selv vælge eksamenssprog?

Ja, hvis der er angivet flere sprog (f.eks. dansk og engelsk) som undervisningssprog i Kursuskataloget, kan du vælge mellem disse som eksamenssprog. Dit valg kan dog være begrænset af, hvilke emner/faglige tematikker som er mulige at arbejde med til eksamen, og om underviser, der skal vejlede i og bedømme opgaver inden for disse emner/tematikker, kan eksaminere på det pågældende sprog.

Hvis eksamen foregår på dansk, er det så et krav, at underviser også skal kunne tale dansk ved mundtlige eksaminationer, eller er det tiltrækkeligt, at underviser kan forstå dansk og svare på engelsk?

Så længe underviser forstår dansk og du dermed kan tale dansk, vil det være muligt, at underviser svarer og stiller spørgsmål på engelsk.

Ansøgning om særlige prøvevilkår

Hvis du søger om dispensation i forbindelse med den kommende eksamenstermin, skal du være opmærksom på, at Arts Studier har en sagsbehandlingstid på op til 8 uger (juli undtaget). Det anbefales derfor, at du søger i god tid – gerne i hhv. marts og oktober.

Omprøve

Hvis du ikke består en eksamen, kan du tilmelde dig omprøve. Vær opmærksom på, at der er kort tilmeldingsfrist, hvis du vil til omprøve i samme semester som den ordinære prøve.

Pensum

Dit pensum er det materiale (tekster, teori mv.) du skal læse til undervisningen og eksamen i et fag. Du finder dit pensum på BrigthSpace.

Dit pensum er knyttet til det undervisningsforløb, du har fulgt, og er gældende, indtil der udbydes undervisning i faget* igen. Det betyder, at dit pensum er gældende i direkte forlængelse af undervisningen – ved den ordinære prøve og ved omprøven herefter.

Hvis der udbydes omprøve i det efterfølgende semesters eksamensperiode, er dit pensum også gældende ved denne omprøve. Hvis du skal til omprøve i senere semestre, vil pensum som udgangspunkt følge den senest udbudte undervisning.

*Bemærk: Der gælder særlige regler for genbrug af pensum i forbindelse med fag med skiftende emner (både obligatoriske og valgfag) samt fag på studieordninger under udfasning. Læs mere nedenfor.

Obligatoriske fag med skiftende emner

Det overordnede princip er, at du kan genbruge dit pensum, indtil der igen har været udbudt undervisning i faget. Ved ’faget’ forstås det emne, det enkelte undervisningsudbud har. 

Eksempel 1: Du har fulgt ’Bredt emne: Christian IV byggede Rundetårn’ i foråret 2020 og skal til omprøve i sommeren 2021. Der har ikke været udbudt undervisning i ”Bredt emne: Christian IV byggede rundetårn”, siden du fulgte undervisningen. Du skal derfor genbruge dit pensum fra foråret 2020.

Eksempel 2: Du har fulgt ’Bredt emne: Christian IV byggede Rundetårn’ i foråret 2020 og skal til omprøve i sommeren 2021. Der har i foråret 2021 været udbudt 3 forskellige ’Bredt emne’-forløb og et af de udbudte emner havde titlen ’Christian IV byggede Rundetårn’. Du skal derfor til omprøve i pensum fra foråret 2021, da det er det nyeste pensum.

Valgfag

Reglerne for genbrug af pensum på valgfag følger de samme principper, som er beskrevet ovenfor.  

Eksempel 1: Du har fulgt IV-fag: ’Cognitive Aesthetics’ i efteråret 2020 og skal til omprøve i vinteren 2021. Der har ikke været udbudt undervisning i ’Cognitive Aesthetics’, siden du fulgte undervisningen. Du skal derfor genbruge dit pensum fra efteråret 2020.

Eksempel 2: Du har fulgt IV-fag: ’Cognitive Aesthetics’ i efteråret 2020 og skal til omprøve i vinteren 2021. Der har i efteråret 2021 været et udbud af IV-faget ’Cognitive Aesthetics’. Du skal derfor til omprøve i pensum fra 2021, da det er det nyeste pensum.

Studieordning under udfasning

Hvis din studieordning er under udfasning, vil dit pensum følge det senest udbudte undervisningsforløb på din studieordning. Dette gælder også i tilfælde af, at der på den nyere studieordning er et fag med samme titel.

Eksempel: Du har fulgt et obligatorisk fag i forårssemestret 2021, hvor faget udbydes sidste gang på din studieordning fra 2016. Du skal til omprøve i faget i sommeren 2022. På den nyere studieordning fra 2020 findes et fag med samme titel, som udbydes i foråret 2022. Det har ikke betydning for dit pensum, at der et fag med samme titel på en nyere studieordning. Derfor skal du gå til eksamen i pensum fra foråret 2021 og ikke i pensum fra undervisningsforløb på den nye studieordning.