Book en førstegangssamtale

Vil du søge om SPS?

Hvis det er første gang, du ønsker at søge om SPS som studerende på AU, skal du starte med at booke en samtale med en SPS-vejleder. Du må gerne tage en ledsager med til samtalen, hvis du ønsker det.

Hvis du har en psykisk/neurologisk lidelse eller et fysisk handicap, skal vi bede dig om så vidt muligt at medbringe lægelig dokumentation med navn, cpr-nummer og diagnose til samtalen. 

Hvis du har spørgsmål til bookingen, kan du kontakte en SPS-vejleder på sps@au.dk.

Hvilken type samtale ønsker du?

Du kan selv vælge, om du vil tale med os via telefon eller Zoom, eller om du vil have en personlig samtale hos os i Aarhus. 

Vi følger sundhedsmyndighedernes råd om smitteforebyggelse, så personlige samtaler kan foregå på en sikker og forsvarlig måde.

Husk, at du ikke må møde op til en personlig samtale, hvis du har symptomer, der kan skyldes Covid-19.

Vælg den type samtale, du ønsker: