Neurologiske lidelser

Hvis du oplever at have vanskeligheder på dit studie som følge af en dokumenteret neurologisk lidelse, kan du få hjælp gennem SPS. 

Her på siden kan du læse mere om støttemulighederne.


Hvad er neurologiske lidelser?

Neurologiske lidelser vedrører hjernen, rygmarven eller begge dele. Man skelner som regel mellem medfødte eller erhvervede neurologiske lidelser.

Eksempler på neurologiske lidelser er: 

 • Senfølger efter hjernerystelse
 • Kronisk migræne og kronisk hovedpine
 • Cerebral parese
 • Mén efter sygdomme som eksempelvis slagtilfælde, blodprop eller tumor
 • Epilepsi
 • Meningitis

Husk, at denne liste ikke er udtømmende, og at du altid må kontakte os, hvis du vil høre mere om muligheder for støtte til dig.

Typiske studievanskeligheder

 • Svære koncentrationsproblemer ved læsning, skrivning og ved deltagelse i undervisning
 • Lavt energiniveau og et øget behov for pauser
 • Manglende overblik over studiet og vanskeligheder med at strukturere og planlægge studieforløbet
 • Problemer med at danne sig overblik over arbejdsopgaver og pensum
 • Vanskeligheder med at prioritere mellem arbejdsopgaver og fokusere på det væsentligste i fagene
 • Vanskeligheder med at skabe og bruge netværk på studiet
 • Vanskeligt ved at skulle holde styr på flere ting på én gang og nedsat tolerance overfor stress
 • Problemer med at deltage i undervisning eller eksamen grundet ekstrem følsomhed overfor lys eller lyde
 • Studerende med neurologiske lidelser kan desuden opleve problemer med lavt selvværd og præstationsangst

Støttemuligheder

Som studerende med en neurologisk lidelse kan man få bevilget timer med en uddannelsesrådgiver og med en mentor. For nogle vil det også være muligt at få bevilget IT-hjælpemidler eller ergonomiske hjælpemidler. Du kan læse mere om mulighederne nedenfor. I samtalen med en SPS-vejleder, kan du høre mere om, hvilken støtte der vil kunne søges om til dig.

Mentor

Du kan få støtte via et fagligt mentorforløb, hvor din mentor som regel er en mere erfaren studerende eller en færdiguddannet person indefor dit fagområde eller et tilsvarende fagområde. Din uddannelsesrådgiver sørger for, at du og din studiementor bliver godt introduceret til hinanden, og at fokus for jeres samarbejde bliver aftalt og justeret undervejs. Desuden modtager din studiementor løbende supervision hos din uddannelsesrådgiver, så indsatsen kommer til at støtte dig bedst muligt.  

Du kan sammen med din mentor eksempelvis fokusere på:

 • At få overblik over semesteret og få opbygget en god struktur omkring dine studier
 • At få afkodet de reelle forventninger på studiet og til de enkelte fag og eksaminer
 • At få indarbejdet gode studievaner og læsestrategier
 • At få mod på og lyst til at deltage i faglige og sociale tilbud på uddannelsen
 • At sparre om det læste for at øge læringsudbyttet og din aktive deltagelse i undervisning og studiegrupper
 • At forberede dig bedst muligt til møder med din stuidevejleder eller falige vejledere og få omsat input fra din vejleder til konkrete arbejdsopgaver
 • At lære at overskue og anvende studiets kommunikationsplatforme, så du selv kan skabe dig overblik over undervisning og eksaminer

Rådgivningsforløb

Du kan også gennemgå et rådgivningsforløb med en uddannelsesrådgiver, eventuelt sideløbende med et mentorforløb. Rådgivningsforløbet skal hjælpe dig med at håndtere dine følelsesmæssige, adfærdsmæssige og tankemæssige vanskeligheder omkring det at gå på din uddannelse. Rådgivningsforløbet består af en række samtaler med en rådgiver fra Rådgivnings- og støttecentret.

Andre hjælpemidler

Nogle studerende med neurologiske vanskeligheder har behov for forskellige andre hjælpemidler - det kan være både IT-hjælpemidler og ergonomiske hjælpemidler. 

For nogle kan det derfor være nødvendigt at komme til en hjælpemiddelafprøvning ved Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS). Her kan du få lavet en konkret vurdering af, hvilke hjælpemidler der kan være nyttige for lige netop dig - det kan måske være en laptop-stander, læsefolie til din computerskærm, IT-hjælpemidler eller noget helt andet. 

Andre studerende har brug for ergonomiske hjælpemidler som fx et hæve-/sænkebord eller en ergonomisk stol.

Der kan være forskellige muligheder, hvis du har en neurologisk lidelse, som vi meget gerne vil fortælle mere om til din første samtale med en SPS-vejleder.