Kronisk eller alvorlig sygdom

Støtte til studerende med kronisk eller alvorlig sygdom

Hvis du har en kronisk eller alvorlig sygdom, som giver dig nogle praktiske eller indlæringsmæssige vanskeligheder, kan vi søge om støtte gennem SPS-ordningen til dig.

Praktiske vanskeligheder kan dreje sig om smerter ved stillesiddende arbejde, synsforstyrrelser eller nedsat mobilitet.

Indlæringsmæssige vanskeligheder kan dreje sig om koncentration, hukommelse og overblik og hænger typisk sammen med hurtig udtrætning.

Støtten afhænger af, hvilke vanskeligheder du oplever og kan omfatte:

  • hjælpemidler
  • støttetimer til overblik, prioritering og faglig sparring
  • sekretærtimer
  • andet

Læs mere om støtteformer på spsu.dk eller kontakt os for yderligere information.