Døv eller hørehæmmet

Døv eller hørehæmmet

Hvis du er døv eller hørehæmmet, kan du søge om forskellige former for støtte alt efter graden og typen af dit handicap.  

Støtte til døve kan eksempelvis være

Støtte til hørehæmmede kan eksempelvis være

  • Udredning af behov for høretekniske hjælpemidler hos Tonax
  • Høretekniske hjælpemidler til brug i forbindelse med forelæsninger og undervisning
  • Hørekonsulenttimer
  • Sekretærhjælp 

Læs mere om støtteformer på spsu.dk eller kontakt os for yderligere information.