Ofte stillede spørgsmål

Hvad er brugbar dokumentation?

  • Dokumentationen skal indeholde dit navn og cpr-nummer.
  • Der skal være nævnt en eller flere diagnoser i din dokumentation.
  • Dokumentationen skal komme fra en speciallæge, din egen læge, et hospital eller en behandlingsenhed.
  • Måske kan du finde noget i din journal på sundhed.dk?

    

Har du angst, en depression eller en belastningsreaktion? 

Så må din dokumentation desuden ikke være ældre end et år.

Kan I hjælpe mig med at få forlænget tid til eksamen?

Det kan vi ikke. Du skal selv søge om en dispensation hos dit Studienævn. Du kan få vejledning om hvordan du søger om dispensation hos Studie- og trivselsvejledningen på dit studie.  

Hvordan får jeg udleveret mine IT-hjælpemidler?

For at få udleveret dine IT-hjælpemidler skal du først skrive under på en udlånserklæring. Vi sender erklæringen til dig på din AU-mail, og så skal du returnere den til os.

Hvis du har fået bevilliget en programpakke, sender vi dig efterfølgende en mail fra Atea med link til download af programmerne.

Eventuelt bevilliget hardware som fx en scannerpen eller håndscanner vil enten blive udleveret i forbindelse med instruktion hos Rådgivnings- og støttecentret eller kunne afhentes hos os efter aftale. 

Mine IT-hjælpemidler fungerer ikke – hvad gør jeg?

Du skal kontakte supporten hos Atea:

Mail: servicedesk@atea.dk

Telefon: 7021 1286

Hvordan afleverer jeg mine IT-hjælpemidler?

Du skal sende IT-hjælpemidler til Atea. Du kan spørge efter en returblanket på:

Mail: servicedesk@atea.dk

Telefon: 7021 1286

Jeg har tidligere fået SPS – hvordan får jeg det igen?

Start med at kontakte os i SPS-vejledningen. Det er os der skal lave en ny ansøgning for dig. Ring, skriv eller book en samtale. Se vores kontaktoplysninger på forsiden.  

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er i tvivl, om jeg er ordblind?

Vi kan ansøge om, at du får en test for ordblindhed. Start med at booke tid til en samtale hos os. Før vi kan ansøge om en test til dig, skal vi vide lidt om dine udfordringer med læsning og skrivning igennem livet.  

Jeg er ordblind, men jeg kan ikke finde dokumentation for det!

Du kan finde din ordblindetest på ordblindetest.dk. Hvis du vil downloade din ordblindetest så husk at få både 'Resultater for deltest' og 'Testdeltagers spørgeskemabesvarelse' med i testrapporten. Det gør du ved at trykke på '+' ud for begge kategorier.

Kan jeg få SPS til en Master uddannelse?

Desværre nej. SPS gives kun til uddannelser, man kan få SU til.  

Må jeg kontakte jer, hvis jeg ikke er startet på AU endnu?

Ja det må du gerne. Prøv at ringe eller skrive til os. Hvis du ønsker en personlig samtale, så booker vi en tid til dig.  

Hvordan får jeg en ny bevilling til Nota?

Send en mail til sps@au.dk så sørger vi for at du får en ny bevilling.  

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg skifter uddannelse og gerne vil have SPS igen?

Du skal kontakte de SPS ansvarlige på dit nye uddannelsessted og få dem til at søge om støtte til dig. Det gælder også selvom du kun ønsker at beholde nogle IT hjælpemidler.