Tal- og matematikvanskeligheder

Hvis du er talblind, har du mulighed for at få støtte til at håndtere dine tal- og matematikvanskeligheder. For at få støtte skal du have dokumentation for, at du er talblind. Dokumentationen kan være resultatet fra en autoriseret test for talblindhed.

Hvis du mistænker, at du måske er talblind, så kan vi hjælpe dig med at få foretaget en test.

Hvis du har dokumentation for, at du er talblind, så kan vi søge om støtte til dig gennem SPS-ordningen.


Hvad er talblindhed?

Talblindhed kaldes også for dyskalkuli og er en specifik form for tal- og matematikvanskeligheder, som ikke er afhængig af intelligens, og som ikke kan forklares med mangelfuld undervisning. Talblindhed har rod i neurologiske forhold og kan være arveligt.

Typiske tegn på talblindhed

Du har måske svært ved

  • at huske, fastholde og fremkalde tal og cifre
  • ordning af tal og tal i skemaer
  • at lære og huske regneprocedurer
  • at koncentrere dig og/eller du bliver træt, når du skal regne eller bruge tal
  • at anvende og bedømme skalaer f.eks. svært ved at estimere længder, arealer og rum samt vægt
  • at overskue pengebeløb

Derudover har du måske haft eller har stadig store vanskeligheder med at aflæse tid på ure og fornemme samt bedømme tid.

Støttemuligheder

Den typiske form for støtte er timer med en faglig støttelærer, som kan hjælpe dig med:

  • Metoder til at gennemskue og forstå opgaver
  • Strategier til at komme i gang med at arbejde med regning og matematik
  • Forskellige forklaringer, for eksempel sproglige og visuelle forklaringer af det matematiske stof
  • Metoder til at planlægge og skabe overblik

Som talblind har du desuden mulighed for forlænget tid til eksamener. Du skal selv søge om dispensation hos dit Studienævn. Du kan få vejledning om, hvordan du søger om dispensation hos Studie- og trivselsvejledningen på dit studie.

Kontakt Rådgivnings- og Støttecentret

Er du allerede i et forløb hos Rådgivnings- og Støttecentret, kan du kontakte dem på:

Tlf: 8716 2730 (man, tirs, tors og fredag 9.00-13.30 og onsdag 9.00-12.00).

Mail: rsc@au.dk

Hjemmeside: Rådgivnings- og støttecentret