Læse-/skrivevanskeligheder

Hvis du er ordblind, har du mulighed for at få støtte til at håndtere dine læse- og skrivevanskeligheder. For at få støtte skal du have dokumentation for, at du er ordblind. Dokumentationen kan typisk være resultatet fra Ordblindetesten. Hvis du mistænker, at du måske er ordblind, kan vi hjælpe dig med at få foretaget en test. Er du blevet testet, men er i tvivl om dit testresultat, så kontakt os gerne for at høre mere om dine muligheder for støtte.

Hvis du er ny studerende på Aarhus Universitet, skal du kontakte os, selv om du har tidligere har fået støtte på din ungdomsuddannelse eller anden uddannelse.


Hvad er ordblindhed?

Ordblindhed kaldes også for dysleksi og er en specifik form for læse-/skrivevanskeligheder, som ikke er afhængig af intelligens eller andre indlæringsmæssige forhold. Ordblindhed rammer altså alle typer mennesker, uafhængigt af alder, motivation og uddannelsesniveau. Ordblindhed har rod i neurologiske forhold og kan være arveligt.

Typiske tegn på ordblindhed

 • Du læser langsomt eller upræcist
 • Du har svært ved at koncentrere dig og/eller bliver træt, når du læser og skriver
 • Du har svært ved at stave lange ord
 • Du har svært ved at formulere dig præcist skriftligt
 • Du har svært ved at læse og lære nye ord
 • Du har svært at læse og forstå fagtekster
 • Du har svært ved at læse på fremmedsprog

Mange finder først ud af, at de er ordblinde, efter at de er startet på universitetet.

Støttemuligheder

 • IT-programmer, som hjælper dig med at læse dine studietekster op, og støtter din stavning under skrivearbejdet.
 • Studiestøtte hos en læse- og skrivevejleder. Du mødes individuelt med vejlederen, og I arbejder sammen om at udvikle strategier til at håndtere dine læse- og skriveopgaver på studiet.
 • Adgang til Notas Studieservice. Her kan du få dine studiebøger i et tilgængeligt format.
  Det kan f.eks. være en pdf-fil, der læses op med dit IT-program.
 • Som ordblind har du desuden mulighed for forlænget tid til eksamener. Du skal selv søge om en dispensation hos dit Studienævn. Du kan få vejledning om, hvordan du søger om dispensation hos Studie- og trivselsvejledningen på dit studie.

Har du et gult testresultat fra en tidligere ordblindetest?

Hvis du er blevet testet med ordblindetesten, og dit resultat ligger i den ”gule kategori”, har du måske fået at vide, at du ikke havde ret til støtte på din ungdomsuddannelse.På universitetet kan det være anderledes.

Læser du på en lang videregående uddannelse, er du berettiget til støtte med et gult testresultat. Læser du ikke på en lang videregående udannelse må du meget gerne kontakte os selvom du har et gult testresultat. Så kan vi snakke mere om, hvad der eventuelt kan søges om til dig.