Blind eller svagsynet

Hvis du er blind eller svagsynet, kan du søge om forskellige former for støtte alt efter graden og typen af dit handicap. 

Støtten kan eksempelvis bestå af 

  • Udredning af støttebehov og instruktion i hjælpemidler hos Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS)
  • IT-hjælpemidler som eksempelvis en IT-startpakke til blinde eller svagsynede, tavlekamera, CCTV m.m.
  • Adgang til elektroniske studiematerialer hos Nota studieservice
  • Sekretærhjælp
  • Synskonsulenttimer til mobilityundervisning (kun for blinde studerende) 

Hvis du allerede har hjælpemidler fra tidligere uddannelse, søger vi om, at du får forlænget dit lån af hjælpemidlerne for hele din tid på AU. 

Læs mere om støtteformer på spsu.dk eller kontakt os for yderligere information.