Book en førstegangssamtale

Vil du søge om SPS?

Hvis det er første gang, du ønsker at søge om SPS som studerende på AU, skal du starte med at booke en samtale med en SPS-vejleder. Du må gerne tage en ledsager med til samtalen, hvis du ønsker det.

Hvis du har en psykisk/neurologisk lidelse eller et fysisk handicap, skal vi bede dig om så vidt muligt at medbringe lægelig dokumentation til samtalen. 

Hvis du har spørgsmål til bookingen, kan du kontakte en SPS-vejleder på sps@au.dk.

Hvilken type samtale ønsker du?

 

Du kan selv vælge, hvordan du ønsker at tale med os. De fleste samtaler foregår pr. telefon eller Zoom, men vi tilbyder også personlige samtaler i et begrænset omfang. 

Vi tager alle de nødvendige forholdsregler ift. afstand og hygiejne jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger, så personlige samtaler foregår på en sikker og forsvarlig måde. 

Hvis du ønsker en personlig samtale, skal du være opmærksom på følgende:

  • Du skal fremvise et coronapas, der dokumenterer, at du er færdigvaccineret for mindst 14 dage siden, har overstået coronainfektion inden for de seneste 12 uger eller er testet negativ inden for 72 timer.  
  • Du må ikke møde op til en personlig samtale, hvis du har symptomer, der kan skyldes Covid-19.

Vælg den type samtale, du ønsker: