Book en førstegangssamtale

Vil du søge om SPS?

Hvis det er første gang, du ønsker at søge om SPS som studerende på AU, skal du starte med at booke en samtale med en SPS-vejleder. 

Samtalen har til formål at afklare, hvorvidt det er relevant for dig at søge om SPS – og i så fald, hvilken form for støtte du har brug for. 

Vi har tavshedspligt, og de oplysninger, du giver os, kommer ikke videre til andre på Aarhus Universitet. 

I forbindelse med bookingen beder vi dig om kort at beskrive baggrunden for, at du ønsker at søge om støtte.

Hvis du har en psykisk/neurologisk lidelse eller et fysisk handicap, skal vi bede dig om så vidt muligt at medbringe lægelig dokumentation til samtalen. 

Hvis du har spørgsmål til bookingen, så kontakt en SPS-medarbejder på tlf. 87 16 27 20 eller sps@au.dk.

Samtalen foregår i Vejledningscenter AU, bygning 1448, Fredrik Nielsens Vej 5, 8000 C.

Vælg dit studiested og book en samtale