Arrangementer uden bespisning

Studenterdrevne aktiviteter spiller en vigtig rolle for et godt studiemiljø. Aarhus Universitet støtter disse arrangementer ved at stille lokaler til rådighed og give driftsmæssig rådgivning og støtte.   

Arrangement uden bespisning

Arrangementer uden bespisning kan afholdes på alle ugens dage indtil kl. 22.00. Disse arrangementer er i udgangspunktet alkoholfrie. Det er dog ok at nyde et glas bobler eller en øl, såfremt dette er en naturlig del af arrangementet - fx til en reception eller en brætspilsaften.

Bespisning dækker over organiseret forplejning/middag. Arrangementer, hvor der nydes madpakker, fælles pizzabestilling og/eller snacks, anses derfor ikke for at være et arrangement med bespisning.

Hvor kan jeg afholde mit arrangement?

 • Arrangementer uden bespisning kan afholdes i undervisningslokaler, kantiner eller studieområder.
 • Liste over studieområder (vær opmærksom på, at studieområder mellem kl. 8-16 benyttes som læsesale og derfor først kan bookes til øvrige aktiviteter efter kl. 16):

Hvordan reserverer jeg et lokale?

 • Ønsker du at afholde arrangementet i et undervisningslokale, bookes lokalet gennem Studiecenter Arts.
 • Ønsker du at afholde arrangementet i et studieområde eller en kantine, kontaktes Arts Bygningsservice på artsbyg@au.dk.
 • Arrangementer uden bespisning kræver ikke lokalelåneaftale.

Det skal du vide som arrangementsansvarlig

 • Eventuelle ændringer i adgangssystemet på udvalgte døre aftales med det lokale driftspersonale
 • Arrangementsansvarlig er ansvarlig for at indhente de nødvendige bevillinger fra myndigheder, eksempelvis i forbindelse med støj i tilfælde af udendørsarrangementer. Eventuelle udgifter i forbindelse med planlægning og gennemførelse af arrangementet afholdes af arrangementsansvarlig (eksempelvis KODA-afgift). 
 • Oprydning, rengøring og bortskaffelse af affald skal foretages i umiddelbar forlængelse af festens ophør. Lokalet og omkringliggende fællesarealer, toiletter og udearealer skal stå klar til normal aktivitet lørdag morgen kl. 8.00.
 • Arrangementsansvarlig rapporterer til Arts Bygningsservice via mail (artsbyg@au.dk) i tilfælde af afvigelser fra normalen - eksempelvis personuheld/-ulykke, tilkald af ambulance, skader på bygning eller anlæg, besøg eller tilkald af myndigheder i forbindelse med afholdelse af arrangementet. Rapporteringen skal ske i umiddelbar forlængelse af arrangementets ophør  

Kan jeg få hjælp til de praktiske forberedelser?

 • Opstilling af borde og stole varetages af arrangørerne selv. Ved behov for øvrig assistance kan det lokale driftspersonale kontaktes. Arrangementsansvarlig bærer ansvaret for, at flugtvejene til enhver tid er frie. Vær opmærksom på den ophængte standardmøbelopstilling ved tilbagestilling af møblement
 • Ved behov for IT/AV udstyr kontaktes Arts IT