Husrepræsentanter

Husrepræsentanten er udpeget af institutlederen til at være bindeled mellem institutledelsen/dekanen og fredagsbarer og foreninger i et område. Husrepræsentanten arbejder tæt sammen med Bygningsservice.

Husrepræsentantens ansvarsområder

Lokalelån
Husrepræsentanten tager, sammen med Arts Bygningsservice, stilling til anmodninger om lokalelån fra foreninger, fredagsbarer og studerende, som ønsker at afholde et arrangement i et af Arts' lokaler.

Opfølgning på hændelser
Bliver aftaler ikke overholdt eller sker der ulykker, vold, hærværk eller lignende til et arrangement vil husrepræsentanten sammen med Arts Bygningsservice lave en opfølgning på hændelsen. Opfølgningen kan bestå i forebyggende tiltag og/eller sanktioner. Eksempelvis kan hærværk eller grov uagtsom adfærd, som er skyld i skade på inventar og/eller bygninger, medføre en regning for udbedring af skade til skadesforvolder eller fredagsbar/festforening.  

Hvornår skal jeg kontakte min husrepræsentant?

  • Når du er ny forperson i en fredagsbar/forening
  • Når fredagsbarens semesterplan skal godkendes
  • Du er altid velkommen til at tage fat i din husrepræsentant, hvis du har spørgsmål eller undringer 

Husrepræsentanter på Arts

Emdrup

Louise Weinreich Jakobsen

Katrinebjerg

Camilla Greve Rosenbøg Fogsgaard

Kasernen

Pia Burgaard Madsen

Casper Gamborg Nielsen

Moesgaard

Ea Falk Thostrup

Nobelparken 1451-1453

Lotte Varnich og Rikke Bjørn Jensen

Nobelparken 1461-1463

Bende Ingvorsen

Nobelparken 1465-1467

Tina Elgaard

Nobelparken 1481-1482

Jane Lücke Didriksen

Nobelparken 1483

Bolette Hansen

Nobelparken 1484-1485

Nelly Dupont