Husrepræsentanter

Husrepræsentanten har fingeren på pulsen med, hvad der sker i bygningen hvor og hvornår - fx eksamen, undervisning og arrangementer. Husrepræsentanten er derfor et uundværligt bindeled mellem Bygningsservice og fredagsbarer/foreninger til at sikre, at eksempelvis festlige aktiviteter ikke planlægges i nabolokalet til en eksamen. 

Hvornår skal jeg kontakte min husrepræsentant?

  • Når du er ny forperson i en fredagsbar/forening
  • Når du skal have underskrevet en lokalelåneaftale
  • Når fredagsbarens semesterplan skal godkendes

Ny forperson

Når en fredagsbar eller en festforening får ny forperson skal blanketten Skift af forperson underskrives af den lokale husrepræsentant. Den nye forperson opfordres i den forbindelse til at møde personligt op hos husrepræsentanten.

Lokalelåneaftale

Når en lokalelåneaftale er godkendt og underskrevet af Arts Bygningsservice skal aftalen også underskrives af husrepræsentanten.

Fredagsbarens semesterplan

Fredagsbarens semesterplan skal godkendes hos husrepræsentanten inden planen sendes til Arts Bygningsservice.

Ændringer i semesterplanen skal godkendes hos husrepræsentanten 14 dage i forvejen og derefter sendes til Arts Bygningsservice.

Husrepræsentanter på Arts

Emdrup

Louise Weinreich Jakobsen

Katrinebjerg

Camilla Greve Rosenbøg Fogsgaard

Kasernen

Morten Brockhoff

Moesgaard

Anne-Mette Brink Christensen

Nobelparken 1451-1453

Lotte Varnich og Rikke Bjørn Jensen

Nobelparken 1461-1463

Bende Ingvorsen

Nobelparken 1465-1467

Tina Elgaard

Nobelparken 1481-1482

Jane Lücke Didriksen

Nobelparken 1483

Bolette Hansen

Nobelparken 1484-1485

Nelly Dupont