Kontaktinformation og glemte sager

For at sikre, at AU ved hvad der foregår i lokalerne og at du får den bedst mulige hjælp og vejledning i forberedelserne til dit arrangement er det nødvendigt, at du tager kontakt til relevante AU medarbejdere. Her kan du finde kontaktinformation på de som skal godkende din forening og/eller dit arrangement og de som tilbyder hjælp til praktiske foranstaltninger i forbindelse med dit arrangement.

Underskrifter på blanketter

Bygningsservice Stab

Institutleder

Institut for Kultur og Kommunikation (IKK)

Ledelse på IKK

Institut for Kultur og Samfund (IKS)

Ledelse på IKS

Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU)

Ledelse på DPU

Universitetsledelsens Stab

Praktisk information

Hvor kan jeg aflevere/afhente glemte sager?

Emdrup

Biblioteket

Kasernen

Driftsafdelingen bygning 1580, lokale 011   

Katrinebjerg

Driftsafdelingen bygning 5346, lokale 040.

Moesgaard

Studenterloungen (tøj)

Bygningsforvaltningens kontor (computerladere og værdigenstande)  

Nobelparken

Driftskontoret bygning 1467, lokale 123  

Praktisk vejledning

Driftspersonale

Nobel, Trøjborg og Kasernen

Driftsinspektør Ib Rasmussen
mail: ihr@au.dk
tlf: 28 99 20 58

Driftskontor:
Byg. 1467, lok. 125
mail: driftost@au.dk
tlf: 87 15 05 36

Moesgaard

Teknisk chef/Sikringsleder Mikkel Berg Thorsager
Byg. 4233, lok. 116A/215
mail: mb@moesgaardmuseum.dk
tlf: 23 44 46 01

Katrinebjerg

Driftsinspektør Rasmus Fabech
mail:rf@au.dk
tlf: 93 50 84 16

Driftskontor:
Byg. 5346, lok. 040
mail: driftitby@au.dk
tlf: 87 15 05 39

Emdrup
Driftsinspektør Susie Petersson
Byg. A, lok. 001
mail: supe@au.dk
tlf: 23 23 36 61

Rengøringsleder

Nobel og Kasernen

Rengøringsleder Jane Nielsen
mail: tekjkn@au.dk
tlf: 28 99 20 94

Moesgaard

Rengøringsleder Monica Holst
mail: mh@moesgaardmuseum.dk
tlf: 23 72 65 04

Katrinebjerg

Rengøringsleder Berit Basse
mail: bab@au.dk
tlf: 23 84 74 33

Emdrup
Driftsinspektør Susie Petersson
Byg. A, lok. 001
mail: supe@au.dk
tlf: 23 23 36 61

Arts IT

Øvrige kontakter

Foreningskoordinator

Trivselskoordinator og koordinator for foreningsnetværket på Arts:

Amanda Krogsgaard Timmermann

Securitas

På hverdage efter kl. 17.00 eller i weekenden kan vagtselskabet Securitas kontaktes på tlf: 7026 3650 i tilfælde af brandalarm, sprængte vandrør, ubudne gæster eller lignende.