Historisk Fagråd

Velkommen til!

Velkommen til Historisk Fagråds studieportal

Historisk Fagråd er et organ til fordel for den almene historiestuderende på Aarhus Universitet. Vi kæmper for at de studerende i højere grad bliver hørt, og for indflydelse på det studium som vi går på. Når de studerende samles, så kan de også blive hørt. Fagrådet er en samling af studerende, og dem der kender de studerende bedst, er de studerende selv, og da vi ligger inde med denne viden og disse visheder, så er der grundlag for at blive hørt.

Denne side er den officielle portal for Historisk Fagråd, og således også stedet for meget af det formelle. Hvad enten man ønsker at se referater, vedtægter, en række praktiske informationer eller hvordan man får fat i Fagrådet, så er det herinde det findes.

Hvorfor engagere sig i Fagrådet? 

Ved at deltage i Fagrådet er der god mulighed for, at få indflydelse på din uddannelse og dit studium. Man får et bedre overblik over universitets strukturer, arbejdsgangene, og en forståelse for, at man er en del af noget større.

Hvis udgangspunktet er at få mere indflydelse på ens hverdag, så er der gode muligheder for det. Således kan man få en introduktion til studenterpolitik i almindelighed, se hvordan det hele tikker, og få mulighed for at få netop din stemme hørt og dine meninger tilkendegivet - med mulighed for at blive hørt! 

Ellers skaber Fagrådet også et godt fundament for skabelsen af nye venskaber, en bedre indsigt i studielivet , et ekstra lille plus på CV'et, som grobund for nye tiltag på Historie.

Hvordan kan du engagere dig i Fagrådet? 

Historisk Fagråd holder møder hver anden uge i Kancelliet på 4. sal i bygning 1463. Møderne er åbne for enhver, som læser Historie på AU. Alle deltagende har stemmeret på møderne, så selv som menig studerende er der gode muligheder for at engagere sig.

Herunder følger en mødeoversigt for resten af forårssemesteret 2014. 

Møderne annonceres på Fagrådets facebook-side.    

Links

Foruden denne fagportal er Historisk Fagudvalg dog også at finde en række andre steder. På Facebook har vi henholdsvis en side:

Historisk Fagudvalg på Facebook

Og en gruppe for aktive medlemmer:

Fagudvalget 

Andre relevante links:

Studienævnet for Kultur og Samfund

Uddannelsesfagudvalget for Historie og Klassiske Studier