Kultur og Samfund - uddannelsesnævn (UN)


Uddannelsesnævnet for Antropologi

Uddannelsesnævnet dækker bacheloruddannelsen i Antropologi, kandidatuddannelserne i Antropologi og Human Security, tilvalgene Antropologi og Sociologi samt masteruddannelsen i Sundheds-antropologi (MSA).  

Uddannelsesnævnet for Arkæologi og Kulturarvsstudier

Uddannelsesnævnet dækker Bacheloruddannelsen i arkæologi med linje i forhistorisk eller historisk arkæologi, Kandidatuddannelsen i arkæologi med specialisering i forhistorisk, historisk eller klassisk arkæologi og kandidatuddannelsen i Sustainable Heritage Management.

Bacheloruddannelserne i forhistorisk arkæologi, middelalder- og renæssancearkæologi samt Kandidatuddannelserne i forhistorisk arkæologi og middelalder- og renæssancearkæologi, som er lukkede for optag, hører også under dette uddannelsesnævn.

Uddannelsesnævnet for Filosofi og Idehistorie

Uddannelsesnævnet dækker:

 • Bachelor- og kandidatuddannelserne i 
  • Filosofi
  • Idéhistorie
 • Tilvalgene i
  • Filosofi
  • Idéhistorie
  • Cultural Analysis of Society and Economy (CASE)
  • Humanistisk organisationsudvikling
  • Humanistisk teknologiudvikling
  • Kønsstudier
 • Masteruddannelserne i
  • Humanistisk organisationsudvikling
  • Humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Afdelingsleder:
Jacob Busch
Send mail til afdelingslederpostkassen

VIP: 
Jacob Busch (formand)
Asbjørn Steglich‐Petersen
Morten Haugaard Jeppesen
Raffale Rodogno
Mikkel Thorup

UN-medlemmer studerende:
Ingen valgt i 2021

Faste obeservatører:
Naja Rathje Lennert (filosofi)
Mette Maria Pedersen (filosofi)
Kathrine Pedersen (idéhistorie)

Studievejledere:
Klik her for information

Uddannelsesnævnet for Global Studies

Uddannelsesnævnet dækker Bacheloruddannelserne i brasilianske studier, japanstudier, indien- og sydasienstudier, kinastudier og ruslandstudier (tidligere rusland- og balkanstudier eller østeuropastudier), Kandidatuddannelserne i europastudier, globale områdestudier, internationale studier, samt tilvalgene i brasiliansk, centraleuropastudier, det globale europa, japanstudier, kinastudier, russisk samt adressing global challenges.  

Uddannelsesnævnet for Historie og Klassiske Studier

Uddannelsesnævnet dækker bacheloruddannelserne i Historie, i Klassisk arkæologi og i Klassiske sprog, kandidatuddannelserne i Historie, i Klassisk arkæologi og i Klassiske sprog, samt tilvalg i Historie, i Klassiske sprog og i Oldtidskundskab.  

Uddannelsesnævnet for Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier

Uddannelsesnævnet dækker bacheloruddannelsen i Religionsvidenskab og i Arabisk- og Islamstudier, kandidatuddannelsen i Religionsvidenskab og i Arabisk- og Islamstudier, bachelortilvalget i Religionsvidenskab, i Religion, Politik og Samfund og i Arabisk- og Islamstudier, samt kandidattilvalget i Religionsvidenskab og i Arabisk- og Islamstudier.