Kultur og Samfund - uddannelsesnævn (UN)

Fakultetet har i tilknytning til studienævnene nedsat en række uddannelsesnævn (UN), som repræsenterer en eller flere uddannelser.

Bemærk, at Afdeling for Teologi på IKS har eget studienævn og intet UN.


Uddannelsesnævnet for Antropologi

Uddannelsesnævnet dækker bacheloruddannelsen i Antropologi, kandidatuddannelserne i Antropologi og Human Security, tilvalgene Antropologi og Sociologi samt masteruddannelsen i Sundheds-antropologi (MSA).  

Afdelingsleder:
Susanne Højlund
send mail til afdelingslederpostkassen

VIP: 
Susanne Højlund, forperson
Janne Flora, ordinært medlem
Martin Demant Frederiksen ordinært medlem
Christian B. N. Gade, ordinært medlem

Noa Vaisman, suppleant
Cameron Warner, suppleant

Studerende:
Vibe Raaby Laursen (næstforperson og SN-repræsentant)
Lasse Wagner (ordinært medlem)
Mathilde Bakker Munk Andersen (ordinært medlem)
Justine Théme Orzelek (ordinært medlem)

Ellen Harpøth Lauersen (suppleant)
Trine Gravgaard Pedersen (suppleant)
Thea Kirstine Synnestvedt

Studievejledere:
Klik her for information

Uddannelsesnævnet for Arkæologi og Kulturarvsstudier

Uddannelsesnævnet dækker Bacheloruddannelsen i arkæologi med linje i forhistorisk eller historisk arkæologi, Kandidatuddannelsen i arkæologi med specialisering i forhistorisk, historisk eller klassisk arkæologi og kandidatuddannelsen i Sustainable Heritage Management.

Bacheloruddannelserne i forhistorisk arkæologi, middelalder- og renæssancearkæologi samt Kandidatuddannelserne i forhistorisk arkæologi og middelalder- og renæssancearkæologi, som er lukkede for optag, hører også under dette uddannelsesnævn.

Afdelingsleder:

Marcello Mannino
Send mail til afdelingslederpostkassen

VIP:

Studerende

 • Simone Lykke Skov - næstforperson, medlem af studienævnet
 • Julie Reinhold Aagaard  - ordinært medlem
 • Johan Trap-Godau - ordinært medlem
 • Emil Klitgaard Poulsen - repræsentant fra Klassisk arkæologi
 • Rikke Gaardsted Graversen - suppleant
 • Julie Munch Thomsen - suppleant
 • Casper Dynesen Laursen - suppleant
 • Johanne Toth Mouritzen - suppleant
 • Rikke Fur Petersen - suppleant
 • Mathias Fahrendorff Jørgensen - suppleant

Studievejleder

Klik her for information

Uddannelsesnævnet for Filosofi og Idehistorie

Uddannelsesnævnet dækker: Bachelor- og kandidatuddannelserne i hhv. Filosofi og Idéhistorie. Tilvalg i hhv. Filosofi, Idéhistorie, Humanistisk organisationsudvikling, Humanistisk teknologiudvikling og Kønsstudier. Masteruddannelserne i hhv. Humanistisk organisationsudvikling og Humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling.

Afdelingsleder:
Asbjørn Steglich-Petersen 
Send mail til afdelingslederpostkassen

VIP: 
UN-medlemmer:
Asbjørn Steglich-Petersen (UN-forperson og Studienævnsrepræsentant)
Morten Haugaard Jeppesen
Raffale Rodogno
Mikkel Thorup

Studerende:
UN-medlemmer:
Ingen valgte for perioden 01.02.2023-31.01.2024

Faste studenter-observatører:
Sune With Tryk Christensen (Kontaktperson for studerende)
Kathrine Holm Pedersen
Mette Marie Fischer Pedersen
Johannes Pold

Studievejledere:
Klik her for information

Uddannelsesnævnet for Global Studies

Uddannelsesnævnet dækker Bacheloruddannelserne i brasilianske studier, japanstudier, indien- og sydasienstudier, kinastudier og ruslandstudier (tidligere rusland- og balkanstudier eller østeuropastudier), Kandidatuddannelserne i europastudier, globale områdestudier, internationale studier, samt tilvalgene i brasiliansk, centraleuropastudier, det globale europa, japanstudier, kinastudier, russisk samt adressing global challenges.  

Afdelingsleder:

VIP: 

Studerende:

 • Julia Ieva Jørgensen 
 • Jonas Østvand Matthiesen (SN-repræsentant)
 • Daniela Lange Andersen (SN-repræsentant)
 • Frederik Edsberg Hansen (UN næstforperson)
 • Karoline Thode Fogh
 • Jakob Frederik Thomsen
 • Sofie Lambertsen

Studievejledere

Uddannelsesnævnet for Historie og Klassiske Studier

Uddannelsesnævnet dækker Bacheloruddannelserne i historie, i klassisk arkæologi og i klassisk filologi, Kandidatuddannelserne i historie og i klassisk filologi, samt Bachelor- og Kandidattilvalg i historie, i græsk, i latin og i oldtidskundskab.

Afdelingsleder:
Nina Kofoed
Send mail til afdelingslederpostkassen

VIP: 
UN-medlemmer:
Nina Javette Koefoed (forperson og studienævnsrepræsentant)  
Troels Myrup Kristensen
Jeppe Büchert Netterstrøm
Helle Strandgaard Jensen 

Studerende:
UN-medlemmer: 
Ane Kirstine Høgsbro Dybkjær (næstforperson og studienævnsrepræsentant)
Andreas Emil Mikkelsen
Mathilde Vadsager Andreasen
Thorina Jürgensen
Asker Lund Jensen

Studievejledere:
Klik her for information

Uddannelsesnævnet for Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier

Uddannelsesnævnet dækker Bacheloruddannelsen i religionsvidenskab og i arabisk- og islamstudier, Kandidatuddannelsen i religionsvidenskab og i arabisk- og Islamstudier, Bachelortilvalget i religionsvidenskab og i arabisk- og islamstudier, samt Kandidattilvalget i religionsvidenskab og i arabisk- og islamstudier.

Afdelingsleder:
Marianne Qvortrup Fibiger
Send mail til afdelingslederpostkassen

VIP:
Marianne Qvortrup Fibiger (forperson og studienævnsrepræsentant)
Henrik Reintoft Christensen
Ibrahim Shawky Eltouhamy Elsayed
Thomas Brandt Fibiger

Studerende:
Caroline Würtz (næstforperson og studienævnsrepræsentant)
Tue Nordal Ælmholdt
Karoline Dybdal Jeppesen
Laura Snor Carstensen

Studievejledere:
Klik her for information om studievejledere ved Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier