Studiestart på kandidatuddannelser DPU

Kære ny kandidatstuderende på DPU, Aarhus Universitet. 

Studievelkomsten 2023 for nye kandidatstuderende på DPU ligger i uge 35. Studievelkomsten vil introducerer dig til faglige, praktiske og sociale elementer, som er vigtige for din fremtid som studerende på DPU,Arts, AU. Vi opfordrer alle til at deltage!

Her på siden vil du senest primo august finde det konkrete program for studiestarten på din uddannelse.

Information om kontoaktivering og dermed adgang til digitale services på AU finder du i den indskrivningsbekræftelse, som du har modtaget fra AU Uddannelse i forbindelse med dit optag på kandidatuddannelsen. Har du endnu ikke aktiviteret din konto, kan du gøre det på siden her: https://mit.au.dk/Kontoaktivering

Vi glæder os til at se dig!

Undervisning, skema og studieteknik

Du glæder dig sikkert til at komme i gang med dit nye studium. På e-læringsplatformen Brightspace kan du finde information fra dine undervisere om pensum mv. Det er dine undervisere, der beslutter, hvilke informationer og materialer fra kurset I skal have og hvornår. Derfor vil du i nogle tilfælde kunne finde information allerede før studiestart, og andre gange får du først mere at vide i forbindelse med den første undervisningsgang.

Hvis du gerne vil vide, hvordan dit skema for det kommende semester ser ud, skal du logge ind på mitstudie.au.dk. Du skal dog være opmærksom på, at skemaet ofte først er klar inde på mitstudie.au.dk ganske kort tid før semesterstart. Det skyldes, at studieadministrationen først skal undervisningstilmelde og holdsætte alle nye studerende. Så fortvivl ikke, hvis du ved første login ikke kan se noget. Det skal nok komme.

Hvis du har brug for input til hverdagen som studerende, gode studievaner, notatteknik, formalia i opgaver, m.m., kan du besøge AU Studypedia.

Har du særlige behov for hjælp eller støtte?

Hos Specialpædagogisk Støtte (SPS) på Aarhus Universitet kan du få information og vejledning, hvis du har særlige behov for støtte.

Det kan være på grund af:

  • Læse-, skrive eller regnevanskeligheder
  • En psykisk lidelse
  • En neurologisk lidelse
  • Et bevægelseshandicap
  • Et hørehandicap
  • Et synshandicap

Vigtigt: Du må gerne kontakte SPS allerede inden studiestart – også hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan få støtte.

Læs mere her: https://studerende.au.dk/sps/

Du kan også kontakte din lokale studievejleder, hvis du har spørgsmål om at være studerende med særlige behov. Find din studievejleder her.

Vi siger fra

På Aarhus Universitet lægger vi stor vægt på, at vi behandler hinanden med respekt og ordentlighed, og vi siger fra over for chikane, mobning, vold og diskrimination i alle former. Ingen bør udsættes for dette, og denne type adfærd tolereres naturligvis heller ikke under studievelkomsten. Dette er formuleret i Arts' regler for studievelkomsten, som bl.a. også indeholder den alkoholpolitik, som gælder i velkomstugen. 

Hvis du oplever, at nogen opfører sig uacceptabelt over for dig, er der forskellige steder, du kan søge hjælp. Det kan du læse mere om på AU-hjemmesiden "Vi siger fra".