Tilvalg Studiestartssider

Studievelkomst i en coronatid

Aarhus Universitet følger myndighedernes retningslinjer i forhold til Covid19-situationen. For nuværende forventes fysisk fremmøde til både sociale og faglige arrangementer under studievelkomsten.

Allerede nu er det meldt ud, at der indføres yderligere lempelser:

 • Kravet om at bære mundbind eller visir er ophævet pr. 14. juni
 • Anbefalingen om at holde 1-2 meters afstand er ophævet pr. 14. juni
 • Kravet om at skulle fremvise et negativt testresultat/gyldigt coronapas ved fysisk fremmøde på universitetet ophæves pr. 1. august.

Selvom vi er i den lykkelige situation, at regler og restriktioner lempes og ophæves, så skal vi alle fortsat bidrage til smitteforebyggelse og en tryg færden på campus for alle. Lokale smitteudbrud vil kunne betyde, at restriktioner bliver genindført. Derfor gælder nedenstående både i forbindelse med studievelkomsten og det efterfølgende semester: 

 • Husk god håndhygiejne – brug de opstillede sprit-dispensere, og vask hænder
 • Luft gerne ud i de lokaler, hvor du opholder dig
 • Bliv hjemme, hvis du føler dig syg

Du kan holde dig opdateret på, hvordan Arts, Aarhus Universitet forholder sig til Covid19 på studieportalens corona-information.

Ovenstående er opdateret pr. 30.06.2021. Vær opmærksom på, at der kan komme ændringer i løbet af juli, hvor siderne ikke opdateres. 


Få hjælp til at følge dit studie, hvis du er forhindret i at møde op på campus som følge af covid-19

Hvis du er forhindret i at møde fysisk på campus grundet forhold direkte relateret til coronavirussen, kan du søge om at få en studieassistent, der kan formidle indholdet af aktiviteterne på campus.

En studieassistent er en medstuderende, der hjælper dig til at kunne følge med i dit studie, selvom du er nødsaget til at blive hjemme.

Studieassistenten udarbejder noter og optager efter behov lyd eller video fra forelæsninger, undervisningslektioner og lignende. Noter og optagelser overleveres til dig digitalt.

Læs mere om tilbuddet og om betingelserne for at få tildelt en studieassistent

Undervisning, skema og studieteknik

På e-læringsplatformen Brightspace kan du finde information fra dine undervisere om pensum mv. Det er dine undervisere, der beslutter, hvilke informationer og materialer fra kurset I skal have og hvornår. Derfor vil du i nogle tilfælde kunne finde information allerede før studiestart, og andre gange får du først mere at vide i forbindelse med den første undervisningsgang.

Hvis du gerne vil vide, hvordan dit skema for det kommende semester ser ud, skal du logge ind på mitstudie.au.dk. Du skal dog være opmærksom på, at skemaet ofte først er klar inde på mitstudie.au.dk ganske kort tid før semesterstart. Det skyldes, at studieadministrationen først skal undervisningstilmelde og holdsætte alle nye studerende. Så fortvivl ikke, hvis du ved første login ikke kan se noget. Det skal nok komme.

Hvis du har brug for input til hverdagen som studerende, gode studievaner, notatteknik, formalia i opgaver, m.m., kan du besøge AU Studypedia.

Har du særlige behov for hjælp eller støtte?

Hos Specialpædagogisk Støtte (SPS) på Aarhus Universitet kan du få information og vejledning, hvis du har særlige behov for støtte.

Det kan være på grund af:

 • Læse-, skrive eller regnevanskeligheder
 • En psykisk lidelse
 • En neurologisk lidelse
 • Et bevægelseshandicap
 • Et hørehandicap
 • Et synshandicap

Vigtigt: Du må gerne kontakte SPS allerede inden studiestart – også hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan få støtte.

Læs mere her: https://studerende.au.dk/sps/

 

Du kan også kontakte din lokale studievejleder, hvis du har spørgsmål om at være studerende med særlige behov. Find din studievejleder her.

IT-systemer og vigtige links

Som studerende på AU skal du bruge en del forskellige IT-platforme til forskellige formål. Hvis du er ny på AU, synes du måske, at det er svært at finde rundt i. Det er helt ok, og du skal nok få styr på systemerne i løbet af din første tid på uddannelsen.

Nedenfor finder du et overblik over de vigtigste systemer:

 • mitstudie.au.dk er den samlede indgang til undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, AU-mail, vigtige beskeder, links til sites og systemer og meget mere. Det er faktisk kun nødvendigt at logge ind på mitstudie.au.dk, for herfra kan du komme videre til alt det, du har brug for som studerende. [Introduktionsvideo kommer her]
 • Brightspace er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til din undervisning. [Introduktionsvideo kommer her]
 • Studieselvbetjeningen (STADS) er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, mm. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen, når det i din uddannelse bliver nødvendigt. Se guide om brug af STADS.
 • studerende.au.dk/arts er din såkaldte ”studieportal”. Det er de hjemmesider, hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler, vejledning m.m. er samlet.
 • Eduroam. Det trådløse netværk på AU hedder Eduroam. Før du kan bruge det, skal du installere det på dine enheder.
 • Zoom. På universitetet kan du møde både undervisning og andre aktiviteter såsom oplæg eller møder, der foregår digitalt via platformen Zoom. Du skal huske at benytte den officielle AU Zoom-instans og ikke gratis-versionen eller licens via Zooms egen hjemmeside. Du finder vejledning til log-in samt til brugen af zoom på AU Studypedia.
 • Vær opmærksom på, at du som studerende på AU kan få en del gratis software eller software med rabat. Læs mere på siden her: https://studerende.au.dk/it-support/software/
 • IT-sikkerhed. Når du bruger universitetets IT-systemer eller arbejder med analoge informationer, skal du være opmærksom på informationssikkerheden, så du undgår at miste dine egne eller andres oplysninger eller lække fortrolige informationer. Informationssikkerhed handler i høj grad om din adfærd, når du arbejder med informationer. Se hvad du skal være særligt opmærksom på.  
 • IT-support. Hvis du har tekniske problemer, kan du få hjælp hos Arts IT Support. Der kan godt være lidt travlt i supporten i de første uger af semesteret, så vær tålmodig :)

Vi siger fra

På Aarhus Universitet lægger vi stor vægt på, at vi behandler hinanden med respekt og ordentlighed, og vi siger fra over for chikane, mobning, vold og diskrimination i alle former. Ingen bør udsættes for dette, og denne type adfærd tolereres naturligvis heller ikke under studievelkomsten. Dette er formuleret i Arts' regler for studievelkomsten, som bl.a. også indeholder den alkoholpolitik, som gælder i velkomstugen. 

Hvis du oplever, at nogen opfører sig uacceptabelt over for dig, er der forskellige steder, du kan søge hjælp. Det kan du læse mere om på AU-hjemmesiden "Vi siger fra".