Studiestart Uddannelsesvidenskab Bachelor 2020

Velkommen på
Uddannelsesvidenskab!

Vi glæder os til at se jer i Emdrup og i Aarhus

Kære nye studerende

Rigtig hjerteligt velkommen på dit nye studium. På siden her finder du alt den vigtigste information om studiestarten. Selve velkomstforløbet varer ca. 5 dage og foregår i uge 35, men på mange måder vil hele dit første studieår være en overgang til dét at være universitetsstuderende.

Studievelkomsten varetages af dine tutorer, som er ældre medstuderende fra din uddannelse. Til højre på siden her finder du kontaktinformationer på dine tutorer. Du er altid velkommen til at kontakte dem, hvis du har spørgsmål til din velkomstuge.

Programmet for dit velkomstforløb finder du i velkomstpjecen på siden her. Her har tutorerne også samlet en masse andet praktisk information til dig, så det er vigtigt, at læse den igennem.

Studievelkomsten på Arts afvikles efter fakultetets formål og regler. I år har vi være nødsaget til at tilføje ekstra retningslinjer på grund af Covid19. Det betyder at dele af dit program vil foregå udendørs eller på andre lokationer end Aarhus Universitet. Dertil kommer, at det officielle program afvikles uden alkohol. Alt dette for, at vi kan sikre et afstandskrav på 1 meter og overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Se mere nedenfor under fanen: "studievelkomst i en corona-tid".

På siden her finder du også en masse andet relevant information om bl.a. IT-systemer, studiestartsprøve mm. Mangler du information om noget, så spørg dine tutorer eller skriv til studiestart.arts@au.dk

Vi glæder os til at se dig på Arts, Aarhus Universitet.

Studiestartsprøve

Pr. 1/9 2016 er der indført en studiestartsprøve på alle bacheloruddannelser på Arts. Prøven afholdes i løbet af september på bacheloruddannelsens første semester.

På Uddannelsesvidenskab er studiestartsprøven tilknyttet disciplinen Modul 1: Det uddannelsesvidenskabelige felt. Via linket Modul 1: Det uddannelsevidenskabelige felt (Aarhus) og Modul 1: Det uddannelsesvidenskabelige felt (Emdrup) kan du læse mere om prøvens art i kursuskataloget.

Det er vigtigt, at du orienterer dig om studiestartsprøven. I introugen kan din studievejleder fortælle dig mere om studiestartsprøven på din uddannelse. 

Studievelkomst i en coronatid – en ny ramme, det samme mål

På baggrund af sundhedsmyndighedernes retningslinjer har fakultetsledelsen på Arts været nødsaget til at vedtage en ny ramme for studievelkomsten på Arts i 2020. Det vigtigste for denne ramme er, at alle nye studerende får en god begyndelse på deres uddannelse, og at det samtidig sker på forsvarlig vis for både den enkelte studerende og samfundet. Derfor vil alle aktiviteter - både udendørs og indendørs - afvikles i henhold til kravet om én meters afstand og foranstaltninger omkring hygiejne. Aarhus Universitet stiller naturligvis håndsprit til rådighed hele ugen, både når I er på campus og andre steder i Aarhus, og der bliver sørget for den nødvendige rengøring.

De nye retningslinjer betyder, at vi kan være væsentligt færre personer i lokalerne og på campus generelt. Derfor vil din velkomstuge bestå af to dage i lokaler på campus og minimum to dage med henholdsvis udendørs aktiviteter og/eller digitale aktiviteter. Digitale aktiviteter foregår via platformen Zoom. I boksen nedenfor om ”IT-systemer og vigtige links” finder du en vejledning til brugen af zoom.

For at sikre en tryg studievelkomst for alle og kunne opretholde sundhedsmyndighedernes krav til bl.a. afstand har Arts, Aarhus Universitet derudover besluttet at årets studievelkomst skal være alkoholfrit. Det betyder, at der ikke må indtages alkohol på noget tidspunkt under det officielle studievelkomstprogram, og at vores tutorer ikke kan lave aktiviteter for jer, der involverer alkohol.

Universitetet følger myndighedernes retningslinjerne, og der kan derfor forekomme ændringer i dit velkomstprogram. Du kan holde dig opdateret på, hvordan Arts, Aarhus universitet forholder sig til Covid19 på studieportalens corona-information.

Undervisning, skema og studieteknik

Du glæder dig sikkert til at komme i gang med dit nye studium. I velkomstpjecen har dine tutorer skrevet lidt om dit første semester, og senere vil du på e-læringsplatformen Blackboard få mere information fra dine undervisere om pensum mv. Det er dine undervisere, der beslutter, hvilke informationer og materialer fra kurset I skal have og hvornår. Derfor vil du i nogle tilfælde kunne finde information allerede før studievelkomstugen, og andre gange får du først mere at vide i forbindelse med den første undervisningsgang.

Hvis du gerne vil vide, hvordan dit skema for det kommende semester ser ud, skal du logge ind på mitstudie.au.dk. Du skal dog være opmærksom på, at skemaet ofte først er klar inde på mitstudie.au.dk ganske kort tid før semesterstart. Det skyldes, at studieadministrationen først skal undervisningstilmelde og holdsætte alle nye studerende. Så fortvivl ikke, hvis du ved første login ikke kan se noget. Det skal nok komme. På billedet nedenfor kan se du et eksempel på, hvordan et skema ser ud på mitstudie.au.dk.

Du kan også forberede dig til din nye hverdag som universitetsstuderende ved at læse mere på AU Studypedia, som er et akademisk studieværktøj, som du kan bruge under hele dit uddannelsesforløb. Her kan du finde en masse gode råd og værktøjer til det at være universitetsstuderende bl.a. om studievaner, notatteknik, formalia i opgaver mm. AU Studypedia har lavet et helt afsnit målrettet alle jer, der er nye studerende, hvor der er øvelser og gode råd til at komme godt i gang som universitetsstuderende.

IT-systemer og vigtige links

Som ny studerende på AU kommer du til at møde en masse forskellige IT-platforme til forskellige formål. I starten synes du måske, at det er svært at finde rundt i. Det er helt ok, og du skal nok få styr på systemerne i løbet af din første tid på uddannelsen. I løbet af velkomstugen holder dine tutorer også en IT-introduktion for jer. Nedenfor finder du et overblik over de vigtigste systemer:

  • mitstudie.au.dk er den samlede indgang til undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, AU-mail, vigtige beskeder, links til sites og systemer og meget mere. Det er faktisk kun nødvendigt at logge ind på mitstudie.au.dk, for herfra kan du komme videre til alt det, du har brug for som studerende.
  • Blackboard er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til din undervisning.
  • Studieselvbetjeningen (STADS) er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, mm. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen, når det i din uddannelse bliver nødvendigt. Se guide om brug af STADS.
  • studerende.au.dk/arts er din såkaldte ”studieportal”. Det er de hjemmesider, hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler, vejledning m.m. er samlet.
  • Eduroam. Det trådløse netværk på AU hedder Eduroam. Før du kan bruge det, skal det installeres på dine enheder.
  • Zoom. På universitetet kan du møde både undervisning og andre aktiviteter såsom oplæg eller møder, der foregår digitalt via platformen Zoom. Du skal huske at benytte den officielle AU Zoom-instans og ikke gratis-versionen eller licens via Zooms egen hjemmeside. Du finder vejledning til log-in samt til brugen af zoom på AU Studypedia.
  • Vær opmærksom på, at du som studerende på AU kan få en del gratis software eller software med rabat. Læs mere på siden her: https://studerende.au.dk/it-support/software/
  • Aarhus Universitet har desuden udarbejdet en tjekliste til dig omkring informationssikkerhed. Informationssikkerhed handler om at sikre, at du ikke mister dine egne og andres oplysninger eller lækker fortrolige informationer, når du bruger universitetets IT-systemer. Du finder tjeklisten her: https://studerende.au.dk/it-support/informationssikkerhed/tjekliste/
  • IT-support. Hvis du har tekniske problemer, kan du få hjælp hos Arts IT Support. Der kan godt være lidt travlt i supporten i de første uger af semesteret, så vær tålmodig :) 

Få overblik over IT-systemer på AU