Studiestart Uddannelsesvidenskab Bachelor 2021

Velkommen på
Uddannelsesvidenskab!

Vi glæder os til at se jer i Emdrup og i Aarhus

Kære ny studerende på ARTS, Aarhus Universitet.

Studiestarten for nye studerende er mandag d. 23. august i uge 34, 2021. Den første uge vil være introducerende til både faglige, praktiske og sociale elementer, som er vigtige for din fremtid som studerende på ARTS, AU. På denne side vil der i begyndelsen af juli komme program for den første uge, samt anden information, som er vigtig for dig som ny studerende.

Studiestartsdokumenter

Velkomstpjece Uddannelsesvidenskab, Campus Aarhus 2021 (opdateret 18.06.2021)

Velkomstpjece Uddannelsesvidenskab, Campus København 2021 (TBA)

Studiestartsprøve

Pr. 1/9 2016 er der indført en studiestartsprøve på alle bacheloruddannelser på Arts. Prøven afholdes i løbet af september på bacheloruddannelsens første semester.

På Uddannelsesvidenskab er studiestartsprøven tilknyttet disciplinen Modul 1: Det uddannelsesvidenskabelige felt. Via linket Modul 1: Det uddannelsevidenskabelige felt (Aarhus) og Modul 1: Det uddannelsesvidenskabelige felt (Emdrup) kan du læse mere om prøvens art i kursuskataloget.

Det er vigtigt, at du orienterer dig om studiestartsprøven. I introugen kan din studievejleder fortælle dig mere om studiestartsprøven på din uddannelse. 

Undervisning, skema og studieteknik

Du glæder dig sikkert til at komme i gang med dit nye studium. I velkomstpjecen har dine tutorer skrevet lidt om dit første semester, og senere vil du på e-læringsplatformen Blackboard få mere information fra dine undervisere om pensum mv. Det er dine undervisere, der beslutter, hvilke informationer og materialer fra kurset I skal have og hvornår. Derfor vil du i nogle tilfælde kunne finde information allerede før studievelkomstugen, og andre gange får du først mere at vide i forbindelse med den første undervisningsgang.

Hvis du gerne vil vide, hvordan dit skema for det kommende semester ser ud, skal du logge ind på mitstudie.au.dk. Du skal dog være opmærksom på, at skemaet ofte først er klar inde på mitstudie.au.dk ganske kort tid før semesterstart. Det skyldes, at studieadministrationen først skal undervisningstilmelde og holdsætte alle nye studerende. Så fortvivl ikke, hvis du ved første login ikke kan se noget. Det skal nok komme. På billedet nedenfor kan se du et eksempel på, hvordan et skema ser ud på mitstudie.au.dk.

Du kan også forberede dig til din nye hverdag som universitetsstuderende ved at læse mere på AU Studypedia, som er et akademisk studieværktøj, som du kan bruge under hele dit uddannelsesforløb. Her kan du finde en masse gode råd og værktøjer til det at være universitetsstuderende bl.a. om studievaner, notatteknik, formalia i opgaver mm. AU Studypedia har lavet et helt afsnit målrettet alle jer, der er nye studerende, hvor der er øvelser og gode råd til at komme godt i gang som universitetsstuderende.

Har du særlige behov for hjælp eller støtte?

Hos Specialpædagogisk Støtte (SPS) på Aarhus Universitet kan du få information og vejledning, hvis du har særlige behov for støtte.

Det kan være på grund af:

 • Læse-, skrive eller regnevanskeligheder
 • En psykisk lidelse
 • En neurologisk lidelse
 • Et bevægelseshandicap
 • Et hørehandicap
 • Et synshandicap

Vigtigt: Du må gerne kontakte SPS allerede inden studiestart – også hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan få støtte.

Læs mere her: https://studerende.au.dk/sps/

IT-systemer og vigtige links

Som ny studerende på AU kommer du til at møde en masse forskellige IT-platforme til forskellige formål. I starten synes du måske, at det er svært at finde rundt i. Det er helt ok, og du skal nok få styr på systemerne i løbet af din første tid på uddannelsen. I løbet af velkomstugen holder dine tutorer også en IT-introduktion for jer. Nedenfor finder du et overblik over de vigtigste systemer:

 • mitstudie.au.dk er den samlede indgang til undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, AU-mail, vigtige beskeder, links til sites og systemer og meget mere. Det er faktisk kun nødvendigt at logge ind på mitstudie.au.dk, for herfra kan du komme videre til alt det, du har brug for som studerende.
 • Brightspace er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til din undervisning.
 • Studieselvbetjeningen (STADS) er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, mm. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen, når det i din uddannelse bliver nødvendigt. Se guide om brug af STADS.
 • studerende.au.dk/arts er din såkaldte ”studieportal”. Det er de hjemmesider, hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler, vejledning m.m. er samlet.
 • Eduroam. Det trådløse netværk på AU hedder Eduroam. Før du kan bruge det, skal du installere det på dine enheder.
 • Zoom. På universitetet kan du møde både undervisning og andre aktiviteter såsom oplæg eller møder, der foregår digitalt via platformen Zoom. Du skal huske at benytte den officielle AU Zoom-instans og ikke gratis-versionen eller licens via Zooms egen hjemmeside. Du finder vejledning til log-in samt til brugen af zoom på AU Studypedia.
 • Vær opmærksom på, at du som studerende på AU kan få en del gratis software eller software med rabat. Læs mere på siden her: https://studerende.au.dk/it-support/software/
 • IT-sikkerhed. Når du bruger universitetets IT-systemer eller arbejder med analoge informationer, skal du være opmærksom på informationssikkerheden, så du undgår at miste dine egne eller andres oplysninger eller lække fortrolige informationer. Informationssikkerhed handler i høj grad om din adfærd, når du arbejder med informationer. Se hvad du skal være særligt opmærksom på.  
 • IT-support. Hvis du har tekniske problemer, kan du få hjælp hos Arts IT Support. Der kan godt være lidt travlt i supporten i de første uger af semesteret, så vær tålmodig :) 

Få overblik over IT-systemer på AU

Vi siger fra

På Aarhus Universitet lægger vi stor vægt på, at vi behandler hinanden med respekt og ordentlighed, og vi siger fra over for chikane, mobning, vold og diskrimination i alle former. Ingen bør udsættes for dette, og denne type adfærd tolereres naturligvis heller ikke under studievelkomsten. Dette er formuleret i Arts' regler for studievelkomsten, som bl.a. også indeholder den alkoholpolitik, som gælder i velkomstugen. 

Hvis du oplever, at nogen opfører sig uacceptabelt over for dig, er der forskellige steder, du kan søge hjælp. Det kan du læse mere om på AU-hjemmesiden "Vi siger fra".