Cand.public.

På cand.public-uddannelsen er der på 3. semester på linjen Analytisk journalistik mulighed for at vælge et 30 ECTS projektorienteret forløb med titlen “Projektorienteret forløb: Entreprenørskab og innovation inden for medier og kommunikation."

Faget rummer undervisning i både entreprenørskab og innovation og undervisning i specialeforberedelse.Undervisningen er tilrettelagt som to eller flere workshops af nogle dages varighed og et e-læringsforløb. For at kunne gå til eksamen kræves der mindst 320 timers ophold i en virksomhed samt, at den  studerende afleverer alle de opgaver, der bliver stillet som del af forløbet. Faget afsluttes med en synopsis og en mundtlig eksamen. 

Faget varetages af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, hvor den ansvarlige er Områdechef for journalistik, Henrik Berggreen (hb@dmjx.dk).

Praktikken forløber i efterårssemesteret, så praktikpladsen skal som udgangspunkt være aftalt senest i løbet af august.

Find yderligere oplysninger og specifikke krav i studieordningen tilhørende din kandidatuddannelse.

Mere information...

Krav til praktikophold - omfang og periode

Det projektorienterede forløb kan foregå i en offentlig eller privat virksomhed i Danmark eller i udlandet. Du skal indgå i en eller flere af de daglige arbejdsrutiner eller arbejde med et afgrænset projekt i virksomheden.

Kravene til det projektorienterede forløbs omfang er beskrevet i din studieordning.

Der gælder følgende frister for det projektorienterede forløb/uddannelsesopholdet hos projektværten:

 • I efterårssemestre skal opholdet være afsluttet senest 31. december

 

Hvordan finder jeg en praktikplads?

 1. Jobbanken
  På studerende.au.dk findes oversigt over praktikopslag:
  Job- og projektbanken

  Praktikopslag kommer hele året, men højsæsonen er maj-juni og december-januar.
 2. Oversigt over gamle praktikopslag

  Besøg Studievejledningen og kig i mappen med gamle praktikopslag for at få inspiration til, hvor du kan søge praktik.

 3. Kontakt en virksomhed
  En mulighed er også at tage uopfordret kontakt til en virksomhed.

Hvordan finder jeg en vejleder?

På cand.public skal du ikke have en vejleder for dit projekt. Din kontrakt skal i stedet underskrives af koordinatoren for det projektorienterede forløb.

Ansøgning og godkendelse

Når du har fundet en praktikplads, skal du i samarbejde med dit praktiksted udfylde en praktikaftale. Den skal underskrives af praktiksted, studerende og koordinatoren for det projektorienterede forløb. Den bekræfter for praktikstedet, at du som studerende får merit for praktikken, og den skal sikre, at praktikken er relevant for faget og for dig som studerende.

Der er meget vide rammer for, hvor du som Cand. Public-studerende kan gå i praktik, men det skal naturligvis være en praktikplads, hvor du kan arbejde med journalistik og/eller kommunikation på en fagligt relevant måde.

Faget og kravene til praktikopholdet bliver introduceret for de studerende både på 1. og 2. semester af cand.public-uddannelsen, før ansøgningsprocessen går i gang.

Eksamensopgaven

Kravene til eksamen fremgår af din studieordning.