Projektorienteret forløb på Historie

Praktikmuligheder

Det fremgår af din studieordning, hvilke muligheder du har for praktikophold (projektorienteret forløb) på 3. semester af din kandidatuddannelse.

Faglig vejleder og godkendelse af projektaftalen

Dit praktikophold godkendes via udfyldning og aflevering af projektaftalen.

Projektaftalen skal godkendes og underskrives af din faglige praktikvejleder eller VIP-projektkoordinator. 

Projektorienteret forløb – uddannelsesophold

Godkendelse af projektaftalen: VIP-projektkoordinatorer Jeppe B. Netterstrøm.

Speciale- og praktikvejleder: Din ansøgning om specialevejleder fungerer samtidig som din ansøgning om praktikvejleder. Du vil i udgangspunktet få tildelt specialevejlederen som praktikvejleder. Hvis du ønsker en anden vejleder for det projektorienterede forløb, bedes du anføre det på dit ansøgningsskema. Hvordan du anfører det, er ikke afgørende – det kan fx være i tekstboksen ”Specialets emneområde” i ansøgningsformularen. Det er blot vigtigt at det fremgår tydeligt hvem du ønsker som vejleder for det projektorienterede forløb, i stedet for den/de ønskede specialevejledere.

Projektorienteret forløb – selvstændig historisk projekt

Godkendelse af projektaftalen: Din tildelte vejleder

Speciale- og praktikvejleder: Din ansøgning om specialevejleder fungerer samtidig som din ansøgning om vejleder for det selvstændige historiske projekt. Hvis du ønsker en anden vejleder for det projektorienterede forløb, bedes du anføre det på dit ansøgningsskema. Hvordan du anfører det, er ikke afgørende – det kan fx være i tekstboksen ”Specialets emneområde” i ansøgningsformularen. Det er blot vigtigt at det fremgår tydeligt hvem du ønsker som vejleder for det projektorienterede forløb, i stedet for den/de ønskede specialevejledere.

Afslutning – eksamen

Rapporten (hjemmeopgaven) skal opfylde de krav som fremgår af din studieordnings eksamensbestemmelser - særligt skal det bemærkes, at rapporten skal indeholde en bekræftelse fra praktikstedet på dit ophold og opgaveløsning.

Rapporten indleveres på samme måde som andre eksamensopgaver.

Se eksamenstider her