Historie og Global studies

Praktikmuligheder

Det fremgår af din studieordning, hvilke muligheder du har for praktikophold (projektorienteret forløb) på 3. semester af din kandidatuddannelse.

Faglig vejleder og godkendelse af projektaftalen

Dit praktikophold godkendes via udfyldning og aflevering af projektaftalen (blanketten ”Arts Projektaftale”).

Projektaftalen skal godkendes og underskrives af din faglige praktikvejleder eller VIP-projektkoordinator.

Studerende på Historie

Godkendelse af projektaftalen: VIP-projektkoordinatorerne Karen Gram-Skjoldager eller Nina Javette Koefoed.

Speciale- og praktikvejleder: Din ansøgning om specialevejleder fungerer samtidig som din ansøgning om praktikvejleder. Du vil i udgangspunktet få tildelt specialevejlederen som praktikvejleder. Hvis du ønsker en anden praktikvejleder, bedes du anføre det på dit ansøgningsskema. Hvordan du anfører det, er ikke afgørende, blot det er tydeligt.

Studerende på Globale studier

Du finder en projektvejleder ved at sende en mail til en potentiel vejleder. Af mailen skal det fremgå, hvor du har fået tilbudt en praktikplads og lidt om praktikkens indhold. Du kan evt. udfylde og medsende den udfyldte praktikaftale.

Afslutning – eksamen

Rapporten (hjemmeopgaven) skal opfylde de krav som fremgår af din studieordnings eksamensbestemmelser - særligt skal det bemærkes, at rapporten skal indeholde en bekræftelse fra praktikstedet på dit ophold og opgaveløsning.

Rapporten indleveres på samme måde som andre eksamensopgaver.

368857 / i40