Kognitiv semiotik

Hvorfor vælge et projektorienteret forløb?

Det projektorienterede forløb giver dig mulighed for at afprøve dit fag og anvende dine faglige færdigheder i en konkret jobmæssig sammenhæng.

Det projektorienterede forløb skal have relevans for din uddannelse i bredest faglige forstand og skal gerne samtidig forbedre dine fremtidige jobmuligheder. Du får med andre ord mulighed for at skabe din helt egen kompetenceprofil.

Derudover får du under dit projektorienterede forløb mulighed for at opleve, hvordan en arbejdsplads fungerer, og du finder ud af, hvad jobmarkedet forventer af dig.

Hvor, hvem og hvordan?

Du kan tage det projektorienterede forløb mange forskellige steder. For eksempel kan dit forløb omhandle uddannelse og forskning på et dansk universitet (dog ikke ved Institut for Kommunikation og Kultur), eller du kan tage forløbet i en administrativ organisation, statsinstitution, kulturinstitution, konsulentvirksomhed eller i andre former for private eller offentlige virksomheder.

Det projektorienterede forløb kan også anvendes til at indsamle data til senere analyse. Du kan for eksempel indsamle data til et erhvervsspeciale, som er en proces, hvor du skriver dit speciale i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Et erhvervsspeciale er en glimrende mulighed for at arbejde med en konkret problematik i en virksomhed eller organisation, og det kan give dig mange fordele, når du senere træder ind på arbejdsmarkedet.

Du er selv hovedaktør i tilrettelæggelsen af dit projektorienterede forløb. Du skal selv tage initiativ til at finde en passende projektvært, og du skal selv søge om at få et forløb hos dem. Du kan finde mere information om dette samt en guide til, hvordan du gør på studieportalen. Der er god hjælp at hente på AU Jobbank.

Projektperiode og eksamen

Det projektorienterede forløb skal være afsluttet senest d. 31. december.

Det projektorienterede forløb er en eksamensdisciplin, og du skal derfor afslutte forløbet med en rapport. Rapporten skal opfylde de krav, som fremgår af din studieordning.

Rapporten afleveres på samme måde som andre eksamensopgaver. Du kan finde afleveringsfristen i eksamensplanen for det projektorienterede forløb.

Hvordan finder jeg en faglig vejleder?

Du skal finde en faglig vejleder blandt underviserne på afdelingen for lingvistik, kognitionsvidenskab og semiotik. Vejledere bliver ikke tildelt automatisk. Vi anbefaler derfor, at du kontakter en passende vejleder fra afdelingen, mens du er ved at forberede dit projektorienterede forløb. På den måde kan du sikre et solidt samarbejde mellem dig, din projektvært og afdelingen.

Når du kontakter en mulig faglig vejleder, skal du vedlægge en kort (1 side) beskrivelse af det projektorienterede forløb, du er interesseret i at gennemføre, redegøre for, hvorfor det er relevant for din uddannelse, og hvorfor din uddannelse er relevant for projektværten. Du behøver på dette tidspunkt ikke allerede at have nogen aftale med en projektvært. Meningen med din beskrivelse er at gøre det muligt for din vejleder at vurdere den faglige relevans af dit projektorienterede forløb og din projektvært.

Du kan finde mulige vejledere her. Bemærk at vejlederen på dit projektorienterede forløb ikke behøver være den samme som din specialevejleder, men det kan være det, hvis det giver mening.

Hvis det ikke lykkes for dig at finde en faglig vejleder, skal du kontakte projektkoordinatoren.

Projektaftalen

Inden du starter dit projektorienterede forløb, skal der udfærdiges en skriftlig aftale mellem projektværten, afdelingen og dig. Projektaftalen skal underskrives af projektværten, afdelingslederen, den faglige vejleder og dig.

Du kan finde mere information under afsnittet “Projektaftalen” i guiden til, hvordan du gør på studieportalen.