Valgfag

Valgfag på 5. semester

På 5. semester af din bacheloruddannelse skal du vælge valgfag. 

Institut for Odontologi og Oral Sundhed har en fælles valgfagspulje til studerende på Odontologi, Klinisk Tandtekniker og Tandplejer, som du kan vælge i mellem. Men du har også andre muligheder.


Dine muligheder for valgfag

 1. tage et valgfag fra den fælles valgfagspulje 
 2. tage et Summer University-kursus, der er forhåndsgodkendt af dit studienævn
 3. tage et individuelt tilrettelagt valgfag
 4. tage et projektorienteret forløb
 5. tage et Summer University-kursus, der ikke er forhåndsgodkendt af dit studienævn
 6. tage et kursus på en anden uddannelse på AU eller et andet universitet.


Mulighed 1 og 2

De to første muligheder er de nemmeste, og de kræver blot at du tilmelder dig inden for de forskellige frister (1.-5. maj for valgfag i den fælles valgfagspulje og 15. marts for Summer University). 


Mulighed 3-6

Mulighed 3-6 kræver mere af dig. De skal forhåndsgodkendes i dit studienævn, og det er vigtigt, at du starter i god tid med planlægningen, hvis du ønsker en af de muligheder. 

Mulighed 3-6 har du også mulighed for at tage i udlandet.

Du skal også være opmærksom på, at på andre uddannelser/universiteter kan der også være andre ansøgningsfrister.

Sådan tilmelder du dig valgfag fra valgfagspuljen

Du tilmelder dig dine valgfag via studieselvbetjeningen (STADS) i perioden 1. -5. november og 1.-5. maj. 
 

Sådan tilmelder du dig valgfag 

 • Log på STADS 
 • Under menuen undervisning vælger du “tilmeld” 
 • Vælg de kurser, du ønsker at tilmelde dig 
 • Vælg “Bekræft tilmelding” 
 • Du er først tilmeldt, når du får et billede med overskriften “Registrering af tilmeldinger”.

Tilmeldingen til både undervisning og eksamen er bindende efter tilmeldingsperiodens udløb.  

 
Tjek din tilmelding 

Det er en god idé, du lige dobbelttjekker, at du er korrekt tilmeldt.  

Sådan gør du:  

 • Log på STADS 
 • Vælg menuen “Undervisning” 
 • Klik på “Vis til- og afmeldinger” 
 • Tjek at du er tilmeldt de kurser, du ønsker. 

Når du tilmelder dig et valgfag, er du også automatisk tilmeldt den tilhørende prøve. Tilmeldingen til undervisning og eksamen er således bindende efter tilmeldingsperiodens udløb. 

Sådan laver du et projektorienteret forløb

Rammerne for det projektorienterede forløb

 • Du planlægger selv dit projektorienterede forløb
 • Det projektorienterede forløb kan være et klinisk ophold eller et praktikforløb uden for Aarhus Universitet 
 • Du skal have en intern vejleder fra din uddannelse og en ekstern kontaktperson på praktikstedet
 • Du skal selv finde og kontakte din interne vejleder og den eksterne kontaktperson
 • Det faglige indhold af det projektorienterede forløb tager udgangspunkt i de faglige kompetencer, du har opnået på 1.-4. semester
 • Du skal have dit projektorienterede forløb forhåndsgodkendt af din uddannelses studienævn
 • Du kan arbejde alene eller i grupper på max 4 personer
 • Læs om det projektorienterede forløb i kursuskataloget


Sådan gør du


Eksempler på projektorienterede forløb

 • Kan være emner/aktiviteter, som ligger ud over kernecurriculum, som indebærer samarbejde med eksterne aktører, nationalt eller internationalt.
 • Internationalt kan fx være udsendelse med Tandsundhed uden grænser (TUG)
 • Aktiviteterne kan fx omfatte praktikophold på specialklinikker, hospitaler, institutioner, i sundhedsvæsenet, NGO-er, hos producenter, virksomheder mv.
 • Kan også være tværfagligt – inden for det odontologiske felt eller i sundhedssektoren
 • Projekt om fx tandpleje på hospitaler eller socialtandpleje for hjemløse inkl. eksterne besøg.
 • Kan være et emne, du/I senere vil arbejde videre med i et bachelorprojekt

Sådan laver du et individuelt tilrettelagt valgfag

Rammerne

 • Du skal selv finde en vejleder, der kan hjælpe dig med indholdet af valgfaget 
 • Hvis du har en ekstern kontaktperson, skal du også udfylde aftalebrev ekstern samarbejdspartner
 • Du skal selv tage initiativ til at tilrettelægge valgfaget under supervision af underviser/vejleder
 • Det faglige indhold skal kombinere elementer, du har lært på 1.-4. semester
 • Valgfagets indhold skal du have forhåndsgodkendt af din uddannelses studienævn
 • Du kan arbejde alene eller i grupper på max 4 personer
 • Det individuelt tilrettelagte valgfag kan også foregå i udlandet
 • Læs om rammerne for det individuelt tilrettelagte valgfag


Sådan gør du 


Eksempler

 • Fordybelse – bygge videre på et emne, du har haft eller inddrage nye relevante fagområder
 • Forskning – følge en forsker, deltage i fx dataindsamling mv.
 • Du undersøger et fagligt emne inkl. et besøg på en klinik, evt. med et speciale, fx ortodonti, kirurgi
 • Kan også være tværfagligt – inden for det odontologiske felt eller i sundhedssektoren
 • Kan være et emne, du senere vil arbejde videre med i dit bachelorprojekt

Valgfag på Summer University

Du kan tage fag på Summer University som valgfag. Vær opmærksom på, at der er særlige tilmeldingsfrister for Summer University-kurser. 
 

Oversigt over Summer University-kurser

Klik her for en oversigt over Summer University-kurser. Der er i øjeblikket ingen Summer University-kurser, der er forhåndsgodkendt til Klinisk Tandtekniker. 

Læs mere om tilmelding til Summer University her

Tilmeldingsfrister

Valgfag i valgfagspulje

 • 1.- 5. maj


Summer University

 • 15. marts
   

Individuelt tilrettelagt valgfag

 • 1. april
   

Projektorienteret forløb

 • 1. april