Betaling

Betaling

Modul 1: Deltagerbetalingen er 20.000 kr. for modul 1 fordelt med 5.000 kr. pr. semester.

Modul 2: Deltagerbetalingen er 20.000 kr. for modul 2 fordelt med 6.700 kr. pr. semester.

Modul 3: Deltagerbetalingen er 20.000 kr. for modul 3 fordelt med ca. 6.700 kr. pr. semester.

Inden studiestarten vil du/din virksomhed modtage en faktura på deltagerbetaling til det kommende semester. Du bedes følge op på, at betalingen finder sted, da det er dit ansvar, at den sker rettidigt.

Universitetet tager forbehold for ændringer i deltagerbetalingen.

Betalingen dækker omkostninger til undervisning, tre eksamensforsøg pr. fag og administration. Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, hvori du er optaget. Du får først eksamensret til faget, når fakturaen er betalt. 

Refundering af betaling

Ønsker du at afmelde dig fra et forløb, skal du gøre dette pr. mail til evu.bss@au.dk

Fristen for afmelding er 1. september og 1. februar. Starter undervisningen tidligere end de fastsatte afmeldingsdatoer, skal afmeldingen ske inden undervisningsstart.

Ved afmelding efter at undervisningen er startet, kan deltagerbetalingen ikke refunderes.  

Refundering af deltagerbetaling på et senere tidspunkt end disse frister forudsætter, at du kan dokumentere, at der er tale om usædvanlige forhold.

Dispensation - fristen for refundering

Det er muligt at søge dispensation for reglen omkring fristen for refundering, hvis du har usædvanlige forhold såsom sygdom eller lignende, som kan fritage dig fra at følge de sædvanlige og faste regler.

Din dispensationsansøgning skal indeholde:  

·         Dokumentation (lægeerklæring eller anden form)  

·         En kort beskrivelse af din situation

·         Dit konto nr. til evt. refundering af betaling

Du søger via skemaet på selvbetjeningen. Du finder skemaet under ’Ansøgninger’.  Se guide i afsnit nedenfor. 

Bog og materialeudgifter

Der må påregnes udgifter til undervisningsmateriale i størrelsesordenen ca. 6.000 kr. for modul 1. De fleste bøger skal anskaffes ved starten af undervisningen i de enkelte fag.

Information om, hvilke bøger der skal købes vil kunne findes på følgende adresse umiddelbart før studiestart på juridisk bogformidlings hjemmeside