Orlov/pause i studiet

Hvis du ikke tilmelder sig fagene, som indgår i det relevante modul, i takt med at disse udbydes, kan universitetet ikke garantere, at uddannelsen kan færdiggøres efter den studieordning, som du oprindeligt er indskrevet på.  

Optaget på modul 1 i efteråret 2020

I dit optagelsesbrev blev du gjort opmærksom på at universitetet efter ansøgningsfristen er udløbet, har besluttet at sætte uddannelsen i bero fremadrettet. Det betyder, at du bliver optaget på det sidste hold på Jura som deltidsuddannelse. Det har den konsekvens for dig, at du skal følge det ordinære studieforløb på modul 1, modul 2 og modul 3, hvis du ønsker at færdiggøre en bachelor i jura på deltid.  Du kan via dette link orientere dig om, hvornår modulerne udbydes i de kommende år. 

Optaget før efteråret 2020

Bliver du forsinket (holder orlov/pause) i dit studieforløb og er indskrevet på en studieordning, der ligger før 2018, vil du som udgangspunkt blive overflyttet til den nye studieordning.

Hvis du holder pause, og derved skal overflyttes til en ny studieordning for at færdiggøre uddannelsen, vil du skulle leve op til kravene på den nyeste studieordning. Dvs. at modul 1 på 2018 studieordningen skal være bestået for at kunne blive optaget på modul 3 på 2018 studieordningen.

Du kan via dette link orientere dig om, hvornår modulerne udbydes i de kommende år.   

Hvis du gerne vil holde en pause i løbet af dit studie, skal du sende en mail til os på evu.bss@au.dk. Herefter bliver du ikke tilmeldt i det kommende semester, ligesom du heller ikke modtager en faktura.

Hvis du holder pause, skal du selv holde øje med, hvornår fag og/eller moduler udbydes igen.