Ønske om specialevejleder

Deadline for indsendelse

  • Specialeskrivning i forårssemestret: 5. december
  • Specialeskrivning i efterårssemesteret: 5. juni

Samtykke

Ved at bruge denne formular accepterer du, at Aarhus Universitet opbevarer og behandler de personoplysninger, du giver os, for at kunne tildele dig en specialevejleder. Dine personoplysninger opbevares indtil tildelingen af specialevejledere er afsluttet og slettes derefter. Læs mere i vores privatlivspolitik.

Kvittering for registrering af vejlederønske

Du vil modtage en kvittering på e-mail, når din registrering af dit vejlederønske er modtaget. For at kunne modtage kvitteringen, skal du sikre dig, at du har skrevet den korrekte mailadresse i blanketten. Hvis du har lavet en tastefejl eller skrevet en ugyldig mailadresse, vil du nemlig ikke modtage kvitteringen. Vær derfor opmærksom på, at din AU e-mail starter med dit studienummer (der begynder med året for din indskrivning på AU), eksempelvis: 2019XXXXX@post.au.dk. Hvis I er flere der skriver speciale sammen, skal I være opmærksomme på, at det er den studerende, som registreres øverst i formularen, som vil modtage jeres fælles kvittering pr. mail.

Har du brug for vejledning til at udfylde blanketten, er du velkommen til at kontakte studievejledningen.

specialekontrakter

-
Evt. medforfatter/Possible co-author
Evt. medforfatter/Possible co-author
-
Ønsket vejleder/Requested supervisor
Jeg skriver speciale i/I am writing my thesis in
Samtykke/Consent