SU

Rådsarbejde

Hvis du er blevet forsinket på din uddannelse på grund af rådsarbejde, har du mulighed for at søge om tillæg af SU-klip. 

Krav til dit rådsarbejde

Du kan få op til 12 tillæg af klip, hvis du har arbejdet med de studerendes sociale eller uddannelsesmæssige forhold.

Det kan ikke udtømmende angives, hvornår du kan få tillægsklip på grund af arbejde med de studerendes sociale eller uddannelsesmæssige forhold. Det kommer i det enkelte tilfælde an på, hvad du har lavet.

  • Arbejdet med de studerendes sociale eller uddannelsesmæssige forhold skal komme en større gruppe studerende til gode. Det vil sige bredt på uddannelsesstedet eller være af landsdækkende karakter.
  • Arbejdet skal være af administrativ karakter. Det vil sige, at du igennem dit arbejde har understøttet rammerne for de studerendes sociale eller uddannelsesmæssige forhold.
  • Arbejdet skal i omfang være et gennemsnit på 15-20 timer om ugen, i et semester hvor du er blevet forsinket. Det skal kunne sandsynliggøres, at det er arbejdets omfang, der er årsag til forsinkelsen på uddannelsen

Hvordan søger jeg?

Ønsker du at søge om tillæg af klip på grund af rådsarbejde, skal du indsende følgende til SU-kontoret på Aarhus Universitet:

  1. Du skal udfylde en ansøgning på minSU -> SØG SU -> Tillæg af klip. Når du har udfyldt ansøgningen, skal du gemme kvitteringssiden, som skal uploades sammen med følgende:
  2. Erklæring fra relevant forum - eksempelvis Studienævnet - med en nærmere - kortfattet - beskrivelse af arbejdets art og omfang, mødeaktiviteten og forberedelse til møderne
  3. Din egen - kortfattede - redegørelse for arbejdets art og omfang med en beskrivelse af hvilke former for forberedelse, arbejdet har medført. Endvidere bedes du angive hvilke eksaminer, du blevet forsinket med samt angive ECTS-værdien af disse. 

Hvornår kan jeg søge?

Du kan søge om tillæg af klip, når der kan registreres en forsinkelse i de studieadministrative systemer. Det betyder, at du for indeværende semester tidligst kan søge når eksamensperioden er overstået og alle eksaminer er registrerede, således at vi kan se, om du bliver forsinket i dette semester. Det kan man som regel i henholdsvis februar for efterårssemesteret og august for forårssemesteret. 

Behandlingstid på din ansøgning

Den vejledende sagsbehandlingstid er 4-6 uger. Der tages forbehold for ferieperioder samt for indhentning af yderligere dokumentation.

Du kan ikke benytte Internet Explorer som browser.