SU

Rådsarbejde

Hvis du er blevet forsinket på din uddannelse på grund af rådsarbejde, har du mulighed for at søge om tillæg af SU-klip. 

Hvordan søger jeg?

Ønsker du at søge om tillæg af klip på grund af rådsarbejde, skal du indsende følgende til SU-kontoret på Aarhus Universitet:

  1. Du skal udfylde en ansøgning på minSU -> SØG SU -> Tillæg af klip. Når du har udfyldt ansøgningen, skal du gemme kvitteringssiden, som skal uploades sammen med følgende:
  2. Erklæring fra relevant forum - eksempelvis Studienævnet - med en nærmere - kortfattet - beskrivelse af arbejdets art og omfang, mødeaktiviteten og forberedelse til møderne
  3. Din egen - kortfattede - redegørelse for arbejdets art og omfang med en beskrivelse af hvilke former for forberedelse, arbejdet har medført. Endvidere bedes du angive hvilke eksaminer, du blevet forsinket med samt angive ECTS-værdien af disse. 

Hvornår kan jeg søge?

Du kan søge om tillæg af klip, når der kan registreres en forsinkelse i de studieadministrative systemer. Det betyder, at du for indeværende semester tidligst kan søge når eksamensperioden er overstået og alle eksaminer er registrerede, således at vi kan se, om du bliver forsinket i dette semester. Det kan man som regel i henholdsvis februar for efterårssemesteret og august for forårssemesteret. 

Behandlingstid på din ansøgning

Den vejledende sagsbehandlingstid er 4-6 uger. Der tages forbehold for ferieperioder samt for indhentning af yderligere dokumentation.

Du kan ikke benytte Internet Explorer som browser.